Kieli Valikko
Projektitoiminnan kehittäminen_ratkaisut

Autamme kaikilla projektijohtamisen alueilla

Projekti-Instituutilla on Suomen kokeneimmat projektijohtamisen asiantuntijat ja laaja verkosto. Autamme asiakkaitamme kehittämään projektikäytäntöjään kaikilla liiketoiminnan tasoilla. 

Liiketoiminta ja projektit

Projektitoiminnan kehittäminen on liiketoiminnan kehittämistä. Vaikka ette tekisikään asiakastoimituksia projekteina, on projekteilla silti tärkeä merkitys toiminnallenne esimerkiksi tuotekehityksessä, tuotannon kehittämisessä ja toiminnan kehittämisessä. Lue lisää liiketoiminnasta ja projekteista

Projektitoimisto (PMO)

Projektijohtamisen kehittämisessä on kyse myös organisaatiosi rakenteesta. Projektijohtamista tukevat organisaatiorakenteet erottavat usein projekteissa menestyvät epäonnistujista. Tyypillisin organisaatiorakenne on Project Management Office (PMO) eli suomeksi Projektitoimisto (PMO)

Projektijohtamismalli

Ilman yhteisiä toimintamalleja ja terminologiaa projektitoiminta on hankalaa ja sattumanvaraista. Hyvä projektijohtamismalli yhdistää projektisalkun johtamisen sekä yksittäisten projektien johtamisen tasot. Lue lisää projektijohtamismallista

Projektiosaaminen

Projektijohtamisen valmennukset ja workshopit takaavat, että projekteihin osallistuva henkilöstö osaa toimia oikein ja yhdenmukaisella tavalla. Teemme kaikille organisaatiotasoille sekä räätälöityjä että avoimia valmennuksia, joiden vaikutus alkaa jo valmennuksen ensi tunneilla. Lue lisää valmennuksistamme

Projektikulttuuri

Projektikulttuurin kehittämisen viitekehyksemme PM Culture Excellence™ tarjoaa kattavan selkänojan erityyppisten projektiympäristöjen kehittämiseen. Lue lisää projektikulttuurista

Resurssienhallinta

Henkilöresurssit ovat projektiorganisaation kriittisin menestystekijä, ja valitettavan usein projektien pullonkaula. Autamme resurssienhallinnan käytäntöjen ja prosessien luomisessa. Lue lisää resurssienhallinnasta

Projekti- ja projektisalkun hallinnan ohjelmistot

Projektijohtamisen ohjelmistojen avulla voit tehostaa projektien valintaa, aikataulutusta ja kustannusten hallintaa. Lue lisää ohjelmistojen valinnasta ja ohjelmistoista