Kieli Valikko
LT, projektit ja projektikulttuuri

Liiketoiminta ja projektit

Tuskin on olemassa mitään liiketoimintaa, jonka elinkaaren aikana ei olisi lainkaan projektitoimintaa. Projektien kytkentä liiketoimintaan on suoraa tai välillistä riippuen liiketoimintasi laadusta. Molemmissa tapauksissa yhteinen käsitteistö ja tapa toimia, eli yhtenäinen projektikulttuuri, sujuvoittaa projektitoimintaa. Tällöin projekteja ei koeta byrokraattisesti raskaaksi työmuodoksi, vaan luontevaksi tavaksi jäsentää ja johtaa tietynlaisia kokonaisuuksia.

Strateginen uudistuminen tapahtuu projektien kautta

Mitä annettavaa projektijohtamisella sitten on liiketoiminnan johtamiseen? Liiketoiminnan strategian pitäisi olla ylin projektitoimintaa ohjaava tekijä, ja strategisia muutoksia toteutetaan pitkälti projektien ja useita projekteja sisältävien ohjelmien kautta. Jokaisen projektin tulisi olla kytköksissä organisaation strategiaan. Näin varmistetaan, että

  • tehdään oikeita projekteja.

Määrittelemällä ja yhtenäistämällä projektikäytäntöjä sekä kehittämällä projektiosaamista kaikilla organsiaatiotasoilla puolestaan varmistetaan, että

  • tehdään projektit oikein.

Projektijohtamisen alue voidaan jakaa kolmeen johtamisen tasoon:

Nämä johtamiskonseptit, niiden yhteen kytkeminen sekä integroiminen liiketoiminnan johtamiseen ovat Projekti-Instituutin osaamisen ja palveluiden ydin.