Kieli Valikko
Ohjelmajohtaminen

Ohjelmajohtaminen

Project Management Institute (PMI) määrittelee ohjelman vapaasti käännettynä seuraavasti: "Ohjelma on joukko toisiinsa liittyviä projekteja, joita johdetaan koordinoidusti pyrkimyksenä saavuttaa sellaisia hyötyjä ja ohjausta, joita ei pystytä saavuttamaan erillisillä projekteilla." 

  • Ohjelmat syntyvät liiketoiminnan muutostarpeista
  • Ohjelman tavoite voi olla päämäärätasoinen, kehittyvä ja ns. ”liikkuva maali”, joka tarkentuu ohjelman aikana
  • Ohjelma on muutenkin luonteeltaan joustava; se muuttuu matkan varrella tapahtuvien toimintaympäristön muutosten mukana

  • Ohjelmat ovat tyypillisesti pitkäkestoisia, jopa vuosien mittaisia.

Ohjelmissa toteutetaan strategisia muutoksia

Strategiset muutokset johdetaan usein ohjelmajohtamisen keinoin siksi, että ohjelman alussa osataan artikuloida vasta tavoiteltavat hyödyt, mutta ei vielä projekteja, joiden avulla tavoitteisiin päästäisiin. Ohjelmajohtaminen tarjoaa systemaattisen tavan johtaa tehokkaasti ja joustavasti laajaa, ainutkertaista muutosta. Tämä on eduksi monellakin tavalla: 

  • Tunnistetaan paremmin yhteydet, riippuvuudet ja päällekkäisyydet, vältetään osaoptimointia ja saadaan synergiaa ohjelman projektien ja toimenpiteiden välille
  • Hyötyjä saavutetaan nopeammin kuin erillisinä projekteina ja toimenpiteinä

  • Kehityskokonaisuuden riskejä hallitaan systemaattisesti
  • Keskeiset sidosryhmät voidaan sitouttaa osallistamalla, mikä madaltaa muutosvastarintaa, luo muutosvalmiutta ja tukee onnistumista muutoksen läpiviennissä.
Ohjelmajohtamisen käyttöönotto on organisaatiolle muutos jo itsessään. Ota yhteyttä, niin varmistamme yhdessä sen onnistumisen!