Kieli Valikko

Projektiorganisaation roolit ja vastuut pähkinänkuoressa

Alla olevassa taulukossa on kuvattu projektiorganisaation keskeiset roolit sekä niiden vastuut. Osa rooleista on pysyviä, toiset projektikohtaisesti jaettavia. Pysyvät roolit on taulukossa lihavoitu.

Projektiliiketoiminnassa, eli organisaatiossa jossa projekteja myydään ja toimitetaan asiakkaille, tehtävät ja vastuut näyttäytyvät hieman erilaisina kuin sisäisissä kehitysprojekteissa. Projektiliiketoiminnan tehtäväkuvaukset on merkitty tähdellä (*).

Rooli


Vastuu ja keskeisin tehtävä

Salkunhallinnan johtoryhmä

Valitsee oikeat projektit, joilla varmistetaan strategian toteuttaminen.


*Liiketoiminnan johto; varmistaa myynnin ja toteutuksen välisen koordinoinnin sekä resurssien riittävyyden.


Projektin liiketoimintaomistaja

Laittaa alulle (ja rahoittaa) strategian mukaisia ja liiketoimintahyötyjä tuottavia projekteja.


*Asiakkuuden johto; hankkii asiakas- ja tuote/palvelustrategianmukaisia projekteja. Vastuu asiakkuuksien ja projektien kannattavuudesta.


Projektin omistaja (voi olla sama henkilö kuin liiketoimintaomistaja)

Varmistaa, että projekti tuottaa sille määritellyt liiketoimintahyödyt. Vastaa viime kädessä projektin onnistumisesta.


*Asiakkuuden johto tai delegoitu tehtävä; varmistaa edellytykset projektin toteuttamiseen. Huolehtii sopimusasioista asiakkaan kanssa.


Resurssin omistaja
*Resurssiyksiköt

Varmistaa, että suunnitellut resurssit ovat käytettävissä.

Ohjausryhmä

Varmistaa edellytykset projektin onnistumiselle (ks. myös omistajien tehtävät). Vastaa viime kädessä projektin onnistumisesta.


*Usein erikseen toimittajan oma sekä toimittajan ja asiakkaan yhteinen ohjausryhmä. Varmistaa edellytykset projektin onnistumiselle. Toimittajan omalla ohjausryhmällä on kannattavuusvastuu, ja yhteisellä yhteistyön varmistamisen vastuu.


Projektipäällikkö

Varmistaa, että projekti saavuttaa sen toteutukselle asetetut tavoitteet (laatu, laajuus, aikataulu ja budjetti). Projektinhallinnan menetelmiä ja työkaluja


Projektitoimisto (PMO)

Projektisalkun hallintotuki ja em. roolien avustaminen ja tukeminen.

Voi olla projektipäälliköiden "kotipesä" (omistaja). Lue lisää projektitoimistosta