Kieli Valikko

Vaatimukset projektijohtamismallille

Projektijohtamismallille voi asettaa ainakin seuraavat vaatimukset:

Yhtenäisyys projektien ja projektisalkun johtamisen prosesseissa

Jokaista projektia ja salkkua tulee johtaa saman mallin mukaisesti siksi, että se:

 • tekee projektit näkyväksi yhtenäisellä tavalla sekä vertailukelpoisiksi keskenään
 • tehostaa projektityötä, kun perusperiaatteet ovat selvät ja yhteiset
 • parantaa kommunikointia ja vähentää väärinymmärryksiä

Ketterän päätöksenteon mahdollistava näkyvyys tekemiseen

 • Näkyvä ja systemaattinen päätöksentekomenettely projekti- ja salkkutasolla
 • Tehokas strategian toteuttaminen
 • Menetelmät projektien valintaan ja priorisointiin

Selkeästi määritellyt roolit ja vastuut

 • Määrittelee projektin roolit, vastuut ja päätehtävät projektin omistajalle, projektipäällikölle ja sekä ohjausryhmän että projektiryhmän jäsenille

LEANin toiminnan mahdollistava skaalautuvuus

 • Varmistaa, että haastavan projektin johtamiseen käytetään riittävästi aikaa ja oikeita menetelmiä, mutta myös poistetaan kaikki turha byrokratia yksinkertaisista projekteista
 • Motivoi projekteihin osallistujia hyvään projektinjohtamiseen

Yhteinen käsitteistö viestinnän helpottamiseksi

 • Kokoaa ja selkeyttää käytettävät käsitteet
 • Helpottaa projekteihin liittyvää viestintää ja vähentää väärinkäsityksiä
 • Lähtökohtana projektijohtamisen kansainväliset standardit (PMI Project Management Body of Knowledge ja ISO 21500)