Kieli Valikko
Miksi valita Projekti-Instituutti?

Projektikulttuuri

Projektikulttuuri on organisaatioon muodostunut tapa toimia ohjelmisssa, projekteissa ja projektisalkunhallinnassa. Se tarkoittaa yhteisiä prosesseja ja toimintatapoja sekä yhteistä kieltä, eli projekteista puhuttaessa käytettäviä käsitteitä. Siihen liittyy myös käsitys rooleista, päätöksenteosta ja vastuista. Projektikulttuurin osa-alueet ovat

  • Organisaation rakenteet, johtamiskäytännöt ja tuki projekteille
  • Projektijohtamisen menetelmät, prosessit ja työkalut
  • Henkilöstön projektiosaaminen

Näiden osa-alueiden tulisi olla tasapainossa keskenään ja suhteessa organisaation kypsyystasoon. Projektikulttuuri on joissain organisaatioissa kypsempi kuin toisissa. Kypsyystaso kertoo, miten valmis organisaatio on vastaanottamaan uusia käytäntöjä ja prosesseja.

Projektikulttuurin kehittäminen

Projektikulttuurin kehittämistoimenpiteitä suunniteltaessa tulisi ensin selvittää, missä projektikulttuurin osa-alueista kapeikot ovat, ja missä järjestyksessä toimenpiteitä on viisasta käynnistää. Projektinhallinnan ohjelmistosta, edes hyvästä sellaisesta, ei esimerkiksi ole hyötyä jos organisaatiossa ei ole projektinjohtamisen prosesseja. Vastaavasti projektipäälliköiden kouluttaminen ei yksin välttämättä johda projektien onnistumiseen, ellei heidän työlleen ole tukea johtamisjärjestelmästä.

Kehittämistoimenpiteet tarkoittavat aina myös muutosta, jota on johdettava, jotta se juurtuu käytännöiksi. Kun kehittäminen suunnitellaan ja viedään läpi hallitusti, on kaikilla osapuolilla aikaa käsitellä muutokset ja sopeutua niihin. On hyvä muistaa, ettei kertaheitolla tule valmista; muutokset vaativat aikaa, ja parhaisiin tuloksiin päästään, kun edetään vähän kerrallaan.

Mistä pitäisi aloittaa?

Kerro meille, minkälaista kehitystä projektitoimintanne kaipaisi, ja me kysymme oikeat kysymykset joiden avulla tunnistamme juuri teidän organisaationne projektikulttuurin kapeikot. Voimme tehdä myös laajemman projektitoiminnan kypsyystason arvioinnin, josta saamme koko organisaatiostanne taustaa analyysillemme. Kun olemme päässeet yhteisymmärrykseen siitä, mitä pitäisi tehdä, lähdemme liikkeelle askel kerrallaan.

Webinaari 4.6.2018: Projektikulttuurin kehittämisen roolit ja osaamistarpeet