Kieli Valikko
Projektisalkun johtaminen

Projektisalkun johtaminen

Projektisalkun johtaminen voidaan jakaa strategiseen ja operatiiviseen salkunhallintaan. 

  • Strategisen projektisalkun hallinnan tehtävänä on valita toteutettavaksi ne projektit, jotka vievät strategiaa parhaiten eteenpäin.
  • Operatiivisen salkunhallinnan avulla varmistetaan, että organisaatiolla on edellytykset toteuttaa valitut projektit menestyksellisesti.
Projektisalkun järjestelmällinen hallinta mahdollistaa kokonaisnäkymän meneillään olevien projektien tilasta, jolloin niitä ja uusia käynnistettäviä projekteja voidaan myös priorisoida. Erilaisten salkkunäkymien kautta voidaan tuottaa kulloinkin relevanttia ja ajantasaista tietoa projekteista esimerkiksi johdolle tai resursoinnista vastaaville henkilöille.

Lue miten ABC Projektimalli™ yhdistää yksittäisten projektien sekä projektisalkun johtamisen

Projektisalkun hallinnan kypsyystasot

Organisaation projektisalkun hallinnan nykytilaa voidaan tarkastella kypsyystasoportaikon avulla:
Projektisalkun kypsyystasot
©Suomen Projekti-Instituutti

Tunnistatko oman organsiaatiosi projektisalkun hallinnan kypsyystason? Entä mille tasolle teidän tulisi tähdätä? Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää!

Asiaa aiheesta myös Projekti-Instituutin blogissa:


Projektisalkun haltia
Miten organisaatiossanne on organisoitu projekteina toteutettavien töiden muodostaman kokonaisuuden seuranta ja johtaminen? Oletteko te onnistuneet saamaan tehtävään hyvän haltian? Annika Oinonen 

Projekti- ja salkunhallinta osana kokonaisarkkitehtuuria
Projektin- ja salkunhallinnan menetelmät liittyvät kokonaisarkkitehtuuriin kahdella tapaa. Toisaalta ne ovat osa kokonaisarkkitehtuurin kehittämistä ja toisaalta prosesseina osa kokonaisarkkitehtuuria. Juuso Äikäs