Kieli Valikko
Projektitoimisto (PMO)

Projektitoimisto (PMO)

Projektitoimistot ovat jo yleisiä varsinkin projektiorientoituneissa organisaatioissa. Ne ovat kuitenkin järjestäytyneet kovin erilaisin tavoin, siinä missä organisaatiot ja niiden tarpeetkin ovat erilaisia.

Yksi syy projektitoimistojen yleistymiselle on, että projektit nähdään entistä enemmän strategian toteuttamisen keinona. Tämän myötä on syntynyt tarve muodostaa asiantuntijaryhmä tai yksikkö, joka varmistaa strategian toteuttamisen tuen ja toimii viestinviejänä johdon ja projektiryhmien välillä.

Suomeksi  ”projektitoimisto” lienee yleisin ja luontevin termi kuvaamaan kyseistä toimintoa, mutta samoja tehtäviä voi olla myös ainakin kehittämistoimistolla, hanketoimistolla ja projektiosastolla, joista viimeksi mainittua käytetään usein projektiliiketoimintaa harjoittavissa yrityksissä. Englannin kielen eniten käytetty termi on Project Management Office (PMO).

Projektitoimiston keskeiset tehtävät voi jakaa yleisesti seuraaviin kategorioihin:

    • Projektikäytäntöjen kehittäminen ja ylläpitäminen (prosessivastuu)
    • Projektiosaamisen kehittäminen
    • Projektisalkun hallinnoinnin tukeminen
    • Projektipäälliköiden yksikkö/osasto
    • Projektien liiketoiminnallinen vastuu

Projektitoimistolla voi olla jossain tapauksessa vain yksi näistä tehtäväalueista, ja äärimmillään kaikki. Liiketoiminnallisen vastuunotto projekteista voi tapahtua projektiliiketoimintaa tekevässä yrityksessä, jolloin kyseessä on usein ns. projektiosasto, jonka vastuulla on kaikkien toimitusprojektien johtaminen.

Lue lisää:

Projektitoimiston (PMO) perustaminen

Projektitoimiston tehtävätWebinaari 4.6.2018: Projektikulttuurin kehittämisen roolit ja osaamistarpeet

Miksi projektikulttuuria kehitetään? Minkälaiseksi PMO:n kehittämisrooli on muuttumassa, ja minkälaisia osaamistarpeita tämä tuo mukanaan?