Kieli Valikko
Projektitoimiston perustaminen

Projektitoimiston perustaminen

Autamme asiakkaitamme organisoimaan projektitoimiston sen perustamisvaiheessa sekä määrittämään tai selkeyttämään sen tehtäviä. Tuemme myös jo toiminnassa olevia projektitoimistoja muun muassa projektimallin ja käytäntöjen päivittämisessä, projekti- ja salkunhallinnan ohjelmiston hankinnassa ja projektiorganisaation valmentamisessa.


Lähtökohtina organisaation tarpeet ja palvelunäkökulma

Kun suunnittelette projektitoimiston perustamista, pohtikaa ensin lähtökohtianne:

  • Minkälainen organisaatio teillä on?
  • Minkä tyyppisiä projekteja teette, ja miten tärkeitä ne ovat liiketoiminnallenne?
  • Minkälaista tukea projekteissa kaivataan? Entä salkunhallinnassa?
  • Mikä toisin sanoen olisi teidän projektitoimistonne rooli, ja kuka olisi oikea henkilö sitä hoitamaan –  riittäisikö aluksi yksi henkilö, kunnes rooli ja vastuualue vakiintuu? Vai nimetäänkö projektitoimistoon heti useampi asiantuntija vaikkapa osa-aikaisesti muun työnsä ohelle?

Kun olette päässeet näistä asioista yhteisymmärrykseen, on vielä varmistettava että organisaatiossanne tiedetään projektitoimiston olemassaolosta ja palveluista: että projektipäälliköt saavat sieltä tukea tehtäväänsä, että siellä on projekti- ja salkunjohtamisen prosessi hallussa ja osataan neuvoa niiden soveltamisessa, ja että sieltä välitetään tärkeää tietoa projekteista johdolle  ja toisin päin. Muistakaa siis huolehtia viestinnästä, jotta projektitoimisto pääsee hoitamaan tärkeää tehtäväänsä koko projektitoiminnan tukena!
Miten lähdemme liikkeelle?

Vaikkapa puhelinkeskustelussa tai online-palaverissa saamme jo moneen asiaan selkeyttä. Pohditaan yhdessä organisaationne tilannetta ja tarvetta sekä keskustellaan perustettavan projektitoimiston roolista ja toimintalaajuudesta. Valikoimassamme on myös laajemmin koko organisaation kattava projektitoiminnan  arviointipalvelu InFocus, jonka avulla voimme kartoittaa projektitoimintanne kypsyystason ja tunnistaa alueet, joista kehittämistyö kannattaa käynnistää.