Kieli Valikko
Projektitoimiston tehtäväalueet

Projektitoimiston tehtäväalueet

Projektitoimistoa perustettaessa tai sen tehtäväaluetta määriteltäessä on hyvä käydä läpi, kuka tai mikä taho näistä tehtäväalueista organisaatiossa vastaa; projektitoimisto vai joku muu? Mistä tehtäväalueista projektitoimiston halutaan vastaavan, ja keitä tai minkälaista osaamisprofiilia vastaavia henkilöitä projektitoimistoon tulisi sen perusteella resursoida? Alle on listattu projektitoimiston tyypillisimpiä sekä mahdollisia tehtäväalueita.


Projektinjohtamisen käytäntöjen tukeminen, ylläpitäminen ja kehittäminen

 • Projektikuvausten (asettamisasiakirjat) arviointi
 • Projektisuunnitelmien arviointi
 • Projektinjohtamisprosessin omistaminen ja kehitysvastuu
 • Projektidokumenttien määrittely ja kehittäminen
 • Projektikäytäntöjen noudattamisen valvonta
 • Projektikäytäntöjen ”markkinointi”
 • Projektihallintatyökalujen kehitysvastuu
 • Projektioppien (lessons learned) yhteen kokoaminen ja kaikkien käyttöön saattaminen
 • Projektien onnistumisen ja projektinjohtamisen kyvykkyyden (performance) arvioiminen
 • Projektien auditointi
 • Projektien riskienhallinnan tuki   

Projektisalkun johtamisen, hallinnoinnin ja päätöksenteon tukeminen, ylläpitäminen ja kehittäminen

 • Projektitietokannan päivitys (projektien vienti projektisalkkuun)

 • Projektisalkkuraporttien määrittely ja suunnittelu

 • Projektisalkkuraporttien koonti

 • Projektiehdotusten esittely johtoryhmälle

 • Projektiehdotusten vertailu

 • Päätöksenteko käynnistettävistä projekteista

 • Projektisalkkuprosessin omistaja ja kehitysvastuu

 • Projektisalkun viestintä

 • Resurssitilanteen tarkastelu ja päivitys

 • Resurssien allokointipäätökset
  Projektisalkkutyökalun omistaja ja käytön kehitysvastuu

Projektipäälliköiden ja muiden projektin avainhenkilöiden tukeminen

 • Tarjoaa mentorointia projektipäälliköille ja projektihenkilöstölle

 • Tukee ja opastaa projektityökalujen käyttöä

 • Hoitaa osan projektipäälliköiden tehtävistä (”hallinto”)

 • Tarjoaa fasilitointitukea projekteille

 • Organisoi projektipäällikköverkoston tai muutoin tukee projektipäälliköiden verkostoitumista

 • Tukee ja opastaa projektipäälliköitä projektin suunnittelussa

 • Tukee ja opastaa projektipäälliköitä projektin ohjauksessa

 • Tukee ja opastaa projektin omistajia projektin asettamisessa

 • Tukee ja opastaa projektin ohjausryhmien toimintaa

Organisaation projektiosaamisen kehittäminen

 • Vastaa projektihenkilöstön (projektipäälliköt ja projektiryhmät) koulutuksesta

 • Vastaa projektin omistajien ja johdon projektiosaamisesta ja koulutuksesta

 • Suunnittelee koulutusten sisältöjä

 • Toteuttaa itse projektihenkilöstön koulutuksia

 • Tarjoaa mentorointia projektipäälliköille ja projektihenkilöstölle

 • Vastaa projektipäälliköiden urapolusta ja sen kehittämisestä

Projektitoiminnan ja projektien johtaminen

 • Rekrytoi projektipäälliköitä

 • Toimii projektipäälliköiden esimiehenä

 • Vastaa projektien toteutuksesta