Kieli Valikko
Resurssienhallintaan ei ole yhtä ainutta ratkaisutapaa

Resurssienhallintaan ei ole yhtä ainutta ratkaisutapaa


Resurssienhallintaan ei ole yhtä ainutta ratkaisutapaa, vaan paras lähestymistapa kannattaa miettiä organisaatiokohtaisesti. Missään nimessä ohjelmisto ei ole yksinään se viisasten kivi, joka ongelman ratkaisee. Epäsopiva ohjelmisto voi jopa viedä syvemmälle suohon.

Mitä paremmin valittu ohjelmisto on samalla tasolla käyttäjien osaamisen kanssa. Mitä paremmin se voidaan mukauttaa tukemaan käyttäjien jokapäiväistä työtä, sitä paremmin ohjelmisto myös saadaan organisaatiossa käyttöön.

Kaikista huonoin investointi on ohjelmisto, jota kukaan ei käytä.

Ennen valintaa, tai ainakin ennen käyttöönottoa, tulisikin luoda yhteinen käsitys ainakin:

  • Tarpeista ja taustalla olevista ongelmista, joihin ohjelmistolla haetaan ratkaisua
  • Projektien suunnittelun ja seurannan nykykäytännöistä mm. osituksen, aikataulujen ja resurssienhallinnan osalta
  • Projekteissa käytettävistä erityyppisistä resursseista
  • Osaamisprofiileista ja resursseista, joiden resursointia ohjelmiston avulla pyritään ratkomaan
  • Tarvittava resurssisuunnittelun ja -seurannan tarkkuustaso eri resurssityyppien, osaamisprofiilien ja resurssien osalta