Kieli Valikko
Resurssienhallinta vaatii yhteistyötä ja kuria

Resurssienhallinta vaatii yhteistyötä ja kuria


Onnistunut resurssienhallinta vaatii pohjakseen organisaatiokohtaisesti määritellyt selkeät vastuut ja toimintamallit, joilla varmistetaan tehokas yhteistyö eri roolien välillä. Resurssienhallinta ei siis ole pelkästään projektipäälliköiden hommaa. Merkittävä rooli resurssienhallinnassa on resurssiomistajilla, joiden vastuulla on henkilöresurssien käyttöasteen seuranta, kapasiteettitiedon ja osaamistason ylläpitäminen ja osaamisen kehittäminen organisaation kulloisiakin tavoitteita silmälläpitäen. Resurssienhallinta vaatii kurinalaisuutta kaikilta asianosaisilta.

<< Resurssienhallinta