Kieli Valikko
Projektinhallinnan menetelmät

Projektinhallinnan menetelmät


Projektien johtamiseen ja hallintaan on vuosien varrella kehitetty erilaisia menetelmiä. Ne auttavat havainnollistamaan erilaisia näkökulmia businesshyötyjen tarkastelusta projektin seurantaan ja oppien kokoamiseen. Menetelmien avulla esimerkiksi projektipäällikkö kommunikoi selkeämmin projektiryhmälle, omistajalle ja ohjausryhmälle sekä sidosryhmille ja asiakkaille. Esittelemme tässä menetelmistä yleisimpiä ja monikäyttöisimpiä.

Osittaminen

Osittamisella (eng. Work Breakdown Structure, WBS) tarkoitetaan projektin ja mahdollisten aliprojektien jakamista tehtäväpaketeiksi ja edelleen konkreettisiksi tehtäviksi, joiden kesto ja resurssitarve voidaan arvioida ja mitata. Määriteltyjen elementtien tulee aina kattaa sata prosenttia niitä ylemmän tason kokonaisuudesta (nk. sadan prosentin sääntö). Katso Markku Aarnin havainnollistava video osittamisesta.

Aikataulunhallinnan menetelmät

Projektin aikataulun suunnitteluun  ja hallintaan on vakiintunut muutama esitystapa ja menetelmä, joihin myös useimmat projektinhallinnan ohjelmistot perustuvat. Näitä ovat mm. Gantt -janakaavio (Gantt Chart), toimintaverkkolaskenta (Activity Network Calculation) sekä kriittinen polku (Critical Path).

Kustannushallinnan menetelmät

(Kuvaus tulossa)

Resurssienhallinnan menetelmät

Lue lisää resurssienhallinnan menetelmistä.

(Kuvaus tulossa)

Tavoitetimantti

Tavoitetimantti on Projekti-instituutissa kehitetty menetelmä projektin tärkeimpien tavoitteiden priorisointiin -- eräänlainen jalostettu versio klassisesta tavoitekolmiosta, siis. Tärkeysjärjestyksen lisäksi Tavoitetimantti havainnollistaa myös todennäköisyyden sille, että tavoitteet toteutuvat niille asetettujen arvojen mukaisesti, sekä toleranssin poikkeamille näistä arvoista (esim. paljonko budjetista tai aikataulusta voidaan joustaa, tai missä määrin projektin lopputuotoksen tärkeimmät ominaisuudet voivat poiketa suunnitellusta).       

Tuloksen arvo -menetelmä (Earned Value Method)

Tuloksen arvo -menetelmää käytetään mittaamaan projektin etenemistä ja saavutuksia suhteessa suunnitelmaan.


Kun hallitset menetelmät, hallitset myös projektisi!

Mm. aikataulu- ja kustannushallinnan perusmenetelmät opit projektijohtamisen perusvalmennuksessa, kun taas syventävät valmennuksemme perehdyttävät erityyppisiin edistyneempiin menetelmiin, kuten Tavoitetimantti ja Tuloksen arvo -menetelmä.