Kieli Valikko
jättiläiskuva_blogi

Projekti-Instituutin blogi

8.9.2015 9.54

Aloita nyt projektien holistinen johtaminen!

Teppo Nurminen


Jo esittelykierroksella saan useimmissa valmennustilanteissa tai työpajoissa kuullakseni saman lauseen: ”olen minä noissa muutamissa projekteissa kai projektipäällikkönä, tai ainakin teen niissä vähän sen tyyppisiä hommia, tai siis en ole varma ovatko ne nyt ihan projekteja”. Kysymällä lisää saan selville, ettei henkilö tosiaankaan ole varma siitä, onko hän projektipäällikkö – paria kolmea muutakin epäillään – mutta vastuut kuulostavat siltikin olevan projektipäällikön roolin mukaiset tai suuremmat. Ehkä-projektipäällikkö pyrkii siis johtamaan ehkä-projekteja tietämättä mitkä hänen ehkä-oikeutensa ovat. Mutta mistä tulee se valta, jota projektipäällikön on johtamisessa onnistuakseen omattava?

Sana ”holistinen” tarkoittaa kokonaisvaltaista, kaiken huomioon ottavaa. Hyvä projektipäällikkö ottaa huomioon ”kaiken”, pyrkii pitämään kaikki pallot ilmassa, eikö niin?

Vuosien mittaan olen kuitenkin havainnut, että kokeneinkin projektipäällikkö saattaa osoittautua melkoiseksi vasta-alkajaksi silloin, kun puhutaan asioiden johtamisen sijasta ihmisten johtamisesta. Johtamisen psykologia ei ole eksakti tiede, eikä vuorovaikuttamisen laatua voi millään teknisellä laitteella mitata. Kanssaihmiset voivat johtamisen laatua kuitenkin arvioida, ja tähän käyttämämme Projekti-Peili™ on ollut erittäin toimiva mutta samalla riittävän yksinkertainen ja ymmärrettävä työkalu.

Mutta mistä yleensäkin puhutaan, kun puhutaan kokonaisvaltaisesta, holistisesta projektijohtamisesta? Asiaa voi hahmottaa näin:

Tepon_blogi

Projektin johtamisen elinkaari (kuvassa alempana, harmaat laatikot) on varsinkin ammattimaiselle projektipäällikölle selkeä ja jokapäiväinen asia. Projektien johtamiseen ja toteuttamiseen käytettävät mallit antavat työkalut projektien asettamiseen, suunnitteluun ja toteutuksen ohjaamiseen, mutta mistä projektipäällikkö – tai vaikkapa projektin omistaja – saa mallinsa ihmisten kanssa toimimiseen?

Projektien johtamiseen tarvittavan mandaatin on noustava suoraan projektien johtamismallista itsestään. Mallin on kuvattava yksiselitteisesti, mitkä ovat projektipäällikön velvollisuudet, ja varsinkin mitkä ovat hänen oikeutensa. Jossain on siis kerrottava, millainen hänen johtamisroolinsa tässä kontekstissa on.

Ihmisten johtaminen ei kuitenkaan saa perustua mihinkään päälle liimattuun rooliasuun. Roolin oikeudet ja velvollisuudet on omaksuttava, mutta roolin ei tule olla naamio, jonka taakse voin piiloutua. Roolin tehtävä on toimia työkaluna, jonka varassa pystyn onnistumaan johtamistehtävässäni.

Roolin sisäistäminen auttaa minua myös ymmärtämään, mitä keinoja minulla on ihmisten motivointiin ja sitouttamiseen käytössäni. Kuvassa motivointi on liitetty erityisesti projektin asettamisvaiheeseen, ja projektien asettamisprosessin tulisi auttaa meitä löytämään näitä keinoja. Jotta projektipäälliköllä olisi uskottava vastaus kysymykseen ”miksi tämä projekti on olemassa”, täytyy asettamisprosessin vaatia tarpeen ja hyötyjen yksiselitteistä ja konkreettista kuvaamista ennen projektin suunnittelun käynnistystä. Asioiden ja ihmisten johtamisen tulee olla olemassa rinnakkain ja toisiaan tukien.

Projektin suunnitteluprosessien on vastaavasti tuettava ihmisten osallistamista, ehkäpä jopa aktiivisesti ajettava johtamisen suunnittelua työpajojen ja yhteisen tekemisen suuntaan. Avoimuus asiakysymyksissä rakentaa luottamusta, ja ilman luottamusta projekti ei ”virtaa”, vaan sitä on jatkuvasti ja aktiivisesti pidettävä käynnissä, ”vedettävä”. Kuinka usein oletkaan kuullut puhuttavan projektin vetämisestä sen johtamisen sijaan?

Projektin johtamista ei päteväkään projektipäällikkö saa suorittaa yksin ja kammiostaan käsin. Ihmisiä johdetaan arvostamalla heidän panostaan ja osaamistaan aivan projektin alusta alkaen. Johtajan neljäs avainteema onkin vuorovaikutus. Johtamisen tulee olla kävelemistä ja puhumista, ja mikäli projektipäällikkö huomaa tekevänsä työtään yksinomaan istuen ja kirjoittaen, ei hän tee läheskään parastaan.

Kuvassa palautteen antaminen liitetään projektin päättämiseen, mutta sen tulee luonnollisesti olla projektipäällikön normaali toimintamoodi läpi koko projektin, samalla muistaen, että tehokkain – ja halvin – palkitsemisen tapa on yksinkertaisesti kiittää ihmistä hyvästä suorituksesta.

Ihmisten johtaminen ei siis poikkea tavallisesta ihmisten kanssa toimimisesta muutoin kuin tavoitteellisuutensa osalta. Jos osaamme toimia kollegoittemme kanssa samalta tasolta – heitä arvostaen ja kuunnellen – ja toimia samalla aktiivisesti ja jämäkästi projektin tavoitteiden toteutumisen eteen, osaamme myös johtaa projekteja. Melko helppoa siis, eikö…?

Teppo Nurminen 

Kirjoittaja on Suomen Projekti-Instituutin toimitusjohtaja. Hän toimii myös valmentajana, esimerkiksi seuraavassa Projektitiimin johtamisen valmennuksessa 21.-22.10.2015 Rantasipi Airport Congress Centerissä Vantaalla.

 


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi