Kieli Valikko
jättiläiskuva_blogi

Projekti-Instituutin blogi

9.1.2012 10.39

Epävarmat ajat ja yritysjohdon työkalut niistä selviämiseen

Lassi Lindblom

Euroopan – tai euroalueen – taloustilanne näyttää vuodellle 2012 hyvin epävarmalta. Julkisen talouden epätasapaino useissa maissa uhkaa syöstä ensin finanssisektorin ja sen perässä reaalitalouden jonkinlaiseen taantumaan tai lamaan. Kuinka tämän pitäisi vaikuttaa yritysten toimintaan ja aina kaikenlaiseen kehitystoimintaan saakka?

Yrityksen johtaminen on valintoja. Epävarmassa taloustilanteessa tulisi yritysjohdon tehdä valintoja, jotka eivät ainakaan lisää yrityksen oman suunnitteluhorisontin sisällä olevaa epävarmuutta. Miten tämä käytännössä realisoituu? Vastaus tähänkin löytyy projektisalkunhallinnan avulla ja sen menetelmiä hyödyntämällä. Uusia projekteja käynnistettäessä salkunhallinnan tehtävänä on aina punnita projektin hyödyllisyyttä, riskitasoa sekä vaadittavia panostuksia. Yksittäisen projektin arvioinnin lisäksi tulee projekti-ideaa vielä näitten ulottuvuuksien osalta vertailla muihin, samoista rahallisista ja henkilöresursseista kilpaileviin ehdotuksiin.

Epävarmana taloudellisena aikana tulee projektisalkunhallinnan arviointimenetelmiä painottaa siten, että vähäriskisiä projekteja suositaan.

Jos yritysjohto näkee taloudellisen epävarmuuden lisäksi myös taantuman todennäköisenä, auttaa projektisalkunhallinta siinäkin: Normaalitilanteessahan tulisi suhteellisen tasaisesti kehittää yritystä eri osa-aluetten suhteen. Tasapainon voi varmistaa sisällyttämällä projektien valintamalliin esimerkiksi tasapainotetun mittariston viitekehyksen, jossa projekien hyödyllisyyttä ei arvioida ainoastaan suorien taloudellisten hyötyjen mukaan, vaan myös asiakas-, prosessitehokkuuden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja osaamisen näkökulmista. Tämä on usein tarpeen, koska esimerkiksi työhyvinvointiin tähtäävien investointien hyötyjen mallintaminen euromääräisenä on hyvin pitkällinen prosessi. Heikon taloudellisen tilanteen uhatessa tulee tätä tasapainotetun mittariston viitekehystä käyttää kuitenkin siten, että yritysjohto painottaa valinnassa sellaisia projektiehdotuksia, joiden tuotokset tuovat suoria ja osoitettavia taloudellisia hyötyjä, ja niitäkin mielellään vielä lyhyellä aikajänteellä. Yleensä myös kehittymiseen ja investointeihin käytettävissä olevat rahavarat vähenevät, mikä lisää projektisalkunhallinnan ja priorisoinnin tarvetta.

Yritysjohdon kannattaa kuitenkin muistaa, että voittajia taantumien jälkeen ovat usein ne yritykset, jotka ymmärtävät ajoissa, taantuman ollessa vielä päällä, alkaa investoimaan myös tulevaisuuteen, mikä tarkoittaa salkunhallinnan kannalta painotuksen siirtämistä takaisin myös muihin tasapainotetun mittariston osa-alueisiin: asiakkaan kokemaan hyötyyn, prosessien tehokkuuteen ja sujuvuuteen sekä henkilöstön hyvinvointiin ja osaamiseen.

Onnistuneen salkunhallinnan edellytyksenä on, että projektiehdotukset saadaan yhteismitallisiksi, ja tiedetään mistä ollaan kulloinkin päättämässä. Tähän päästään, jos kaikki projektit noudattavatyhteistä päätöksentekomallia ja ylätason dokumentaatio on yhtenäistä. Salkunhallinnan menettelyt on myös syytä suunnitella, kuvata ja ohjeistaa. Tähän löytyy onneksi valmiita malleja!

Epävarmat ajat voivat poikia yrityksessä myös suuria muutostarpeita. Suuria, strategisia muutoksia, joiden toteuttaminen vie pakostakin jopa vuosia, ei saada viedyksi läpi normaaleiden projektinhallinnan keinojen avulla. Tällöin avuksi on johtamistapa nimeltä Ohjelmajohtaminen. Ohjelmajohtaminen täydentää projektinhallintaa tuomalla mukaan muutosjohtamista, rullaavaa ja sopivasti ketterää suunnittelua, strategiatyökaluja sekä kehitysohjelman sisäistä projektisalkunhallintaa.

Lassi Lindblom on Suomen Projekti-Instituutin tuotehallintajohtaja ja toimii myös projektijohtamisen konsulttina.


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi