Kieli Valikko
jättiläiskuva_blogi

Projekti-Instituutin blogi

17.6.2013 9.17

IPMA Käyttäytymispätevyydet Eettisyys – osa 15

Rita Murray

Viimeisimpänä vaan ei vähäisimpänä IPMAn määrittelemissä käyttäytymispätevyyksissä komeilee kaunis filosofinen sana: eettisyys. (kreikan kielen sanasta ἤθος, ēthos; eetos eli vakiintuneet tavat)

Organisaatioissa tietyt eettiset säännöt sisältyvät jo työsopimuksiin ja/tai lakiin. Eettisyyttä kannattaa arvostaa myös projektityön näkökulmasta,  koska se mahdollistaa toiminnan projekteissa ja suhteessa sidosryhmiin ja yhteiskuntaan ilman moraalista ristiriitaa.

Etiikka pohtii suuria, kuitenkin hyvin käytännöllisiä kysymyksiä, kuten kuinka meidän pitäisi elää? Kuinka muita yksilöitä tulisi kohdella?  Eli projektin näkökulmasta: miten sinun tulisi toimia projektipäällikön roolissa ja miten kohdella projektissa työskenteleviä ihmisiä? Se, miten itse tähän vastaat, kertoo millainen on sinun ihmiskuvasi ja ihmiskäsityksesi. Ja siitä alkaa oma johtajuutesi eli miten kohtaat ihmisen.

Minkälainen teko projektityössä on oikea tai väärä? Mikä tekee teosta oikean tai väärän? Minkä periaatteen mukaan projektipäällikön tulisi valita, mitä tekoja hän tekee? Mitä eettisiä sääntöjä hänen tulisi noudattaa?

Onko lähtökohtasi luottamuksessa? Ovatko ihmiset mielestäsi pääsääntöisesti luotettavia, tekevät työnsä vapaaehtoisesti ja hyvin? Jos sanot luottavasi, niin mistä muut sen tietävät? Vai ajatteletko kenties, että pakko näitä tyyppejä on pitää silmällä, kun tekevät työaikana mitä hyvänsä muuta heti, kun silmä välttää…

Jokaisella organisaatiolla on omat arvonsa, jotka edustavat yhteistä näkemystä missiosta, tavoitteista ja tuloksista. Voi olla, että viralliset arvot eroavat käytännön kokemuksista, joita ihmisillä on työpaikastaan. Siinä tapauksessa johdon käyttämät arvot ovatkin eri kuin ne, joista puhutaan. Mutta mitä hyötyä arvoista oikeasti voi olla ja miten ne tukevat projektin eettisyyttä tai johtamista ylipäätään? Niistä on hyötyä ainoastaan silloin, jos ne oikeasti ohjaavat käyttäytymistäsi: jos arvona on kehittyminen on jokaisen yrityksen johtavassa roolissa itse kehitettävä itseään ja osaamistaan – ei riitä, että joitakin henkilöitä koulutetaan. Jos arvona on tehokkuus on jokaisen projektipäällikön ja johdon edustajan omalla tehokkaalla työskentelyllään ja ahkeruudellaan näytettävä tämä arvo käytännössä.

Toteuttamalla arvoja näkyvästi luot raamit käytännön työlle omassa projektissasi.

Arvot heijastuvat kaikkeen käyttäytymiseen ja sitä kautta toimit esimerkkinä muille omassa projektissasi. Kun tietoisesti valitut arvot tulevat näin näkyviksi, muodostuu niistä vakiintuneet käytännöt ja tavat yhteistyöhön. Arvoja kannattaa harjoittaa.  Jos arvonasi on kunnioittaminen, niin silloin harjoitat sitä myös projektityön ulkopuolella: miten käyttäydyt liikenteessa? Miten kohtelet puolisoasi? Miten käyttäydyt vaikkapa kaupan kassalla?

Kuinka usein sinulla on omassa työssäsi aikaa (tai kiinnostusta) pysähtyä kysymään itseltäsi ”isoja” kysymyksiä?

Stephen Covey neuvoo kirjassaan ”7 habits of highly effective people” varaamaan aikaa allakassa niille asioille, jotka ovat tärkeitä, mutta eivät kiireellisiä, kuten oman elämän, henkilökohtaisen mission ja suunnan pohtimiselle. Jos näille pohdinnoille ei löydy omassa elämässä aikaa niin kenen elämää sinä silloin elät?

Ja tähän päättyy blogisarjani IPMAn käyttäytymispätevyyksistä. Aurinkoista kesää ja intoa ja energiaa omaan projektityöhösi!

Rita Murray toimii seniorikonsulttina ja coachina Suomen Projekti-Instituutti Oy:ssä.

Lähteitä ja luettavaa:

IPMA Käyttäytymispätevyydet

Stephen Covey: ”7 habits of highly effective people”

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2010110114063

http://www.pohjalainen.fi/arki-ja-el%C3%A4m%C3%A4/eettisilla-arvoilla-johtaminen-osa-menestymista-ja-onnistumista-1.1079182

Riitta Suurla, FM, Taitoakatemia


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi