Kieli Valikko
jättiläiskuva_blogi

Projekti-Instituutin blogi

8.5.2013 9.22

IPMA käyttäytymispätevyydet – osa 14 Arvojen kunnioitus

Rita Murray

Jokaisella organisaatiolla on omat määritellyt arvonsa, jotka kumpuavat organisaation kulttuurista. Puhutaan esim. asiakaslähtöisyydestä, henkilöstön hyvinvoinnista tai tuloksellisuudesta, mutta ne voivat jäädä työntekijöille hyvin vieraiksi. Olennaista on, näkyvätkö määritellyt arvot oikeasti käytännön tasolla ohjaamassa jokapäiväistä toimintaa vai jäävätkö ne pelkäksi sanahelinäksi. Johtamista tutkinut Pauli Juuti puhuu näytetyistä ja käytetyistä arvoista. Voidaan myös sanoa, että kaikki johtaminen on arvojohtamista (Puohiniemi 2003), koska johtajan arvot tulevat joka tapauksessa näkyviin hänen tavassaan johtaa muita.

Jokaisella ihmisellä on liuta elämän myötä vakiintuneita arvoja ja arvostuksia.

Niihin on hyvinkin henkilökohtainen ”tunneside”: jos joku asia tai ilmiö on meille todella tärkeä, herättää se vahvoja tunteita ja haluamme toimia niin, että se toteutuu myös käytännön tasolla. Ts. jos esim. tulosten saavuttaminen on sinulle tärkeä arvotekijä, niin teet kaikkesi tavoitteen toteuttamiseksi. Jos perheesi on sinulle arvohierarkian ykkönen, vietät todennäköisesti vapaa-aikasi perheenjäsenten kanssa ja työn tekeminenkin on tapa, jolla voit toteuttaa perheeseen liittyviä toiveita ja tavoitteita.

Arvot näkyvät meidän käyttäytymisessämme: miten käytät aikaasi, rahaasi ja energiasi!

Voit sanoa, että pakkohan tässä on töitä tehdä, mutta mikä sinulle on oikeasti tärkeää työhösi liittyen (ansaitsemisen ohella)? Onko sinulle tärkeää tehdä jotain aidosti yleishyödyllistä, tai kehittää jotain alaa, johtaa, kommunikoida? Miten käytät aikasi työssä? Nautitko yhteistyöstä ja kommunikoinnista vai vetäydytkö mieluummin omaan (työ)rauhaasi puurtamaan? Riittääkö sinulle, että tulos on kyllin hyvä ja kelpaa, vai oletko perfektionisti viimeiseen asti? Satsaatko tyylikkääseen pukeutumiseen vai mieluummin harrastusvälineisiin tms?

Koska arvot ovat meille niin tärkeitä ja siten hyvin henkilökohtaisia, koetaan niiden väheksyminen tai sivuuttaminen loukkaavaksi. Tästä johtuen kaikessa yhteistyössä on hyvä tunnistaa minkälaisia arvostuksia ihmisillä on, jotta voidaan välttyä tahattomilta loukkaamisilta.

Miten projektipäällikön kannattaa toimia, jotta arvojen kunnioitus välittyisi viestintä- ja yhteistyötilanteissa?

Projektipäällikkönä voit valita toimintaasi ohjaavat johtajuuden arvot, jotka istuvat yrityksen arvoihin ja strategiaan.  Valitsemiesi arvojen täytyy olla sellaisia, että voit todella käyttää niitä eli tehdä ne näkyviksi käyttäytymiselläsi ihmisten johtajana: esim. kunnioitus, joustavuus, reiluus…

Hyvänä perustana kaikessa johtamisessa on toisen kunnioitus. Kunnioitus kumpuaa autenttisesta toisen ihmisen hyväksymisestä. (Se ei tietenkään sisällä huonon ja sopimattoman käyttäytymisen hyväksyntää). Ihmistä kunnioittava ja arvostava viestintä ei jää toiselta henkilöltä huomaamatta. Kunnioittaminen ja arvostus näkyy aktiivisena kuunteluna, aitona kohtaamisen haluna ja läsnäolona. Se kuuluu asiallisena kielenkäyttönä,  kohteliaisuutena ja tilannetajuna. Kunnioittava ihminen on valmis dialogiin, oppimaan uutta ja vaihtamaan myös näkökulmaansa ja mielipidettään saadessaan erilaista tietoa.

Jokaisella projektipäälliköllä on tietysti omat arvonsa yksityiselämässään ja työssään ja ne näkyvät yhtälailla hänen tavoissaan ja käyttäytymisessään. Tärkeää on se, että on vastaanottavainen myös erilaisille näkemyksille ja tavoille.

Etenkin läheisissä työskentelysuhteissa on tärkeää ”lukea” ja kuunnella ihmisiä, jotta tunnistaa, mikä heille on tärkeää. Samoin kansainvälisissä projekteissa erilaiset etniset ja kansalliset arvot vaikuttavat taustalla. Erilaiset työskentely- ja viestintätavat voivat olla päänsärkynä monelle projektipäällikölle, varsinkin yhteistyön alussa.

Vaarallinen harhaluulo on, että vain meillä osataan ja kaikki on Suomessa ja suomalaisissa paremmin ja viksumpaa ja vilmaattisempaa…

Hyvä lähtökohta kaikessa yhteistyössä on ”minä OK –sinä OK”. Jo sillä perusasenteella pääsee pitkälle.

Kun vielä aidosti pyrit ymmärtämään projektiryhmän ihmisten välisiä erilaisia arvoja, voit toteuttaa ja organisoida projektisi tehokkaammin kuin sellainen kolleega, joka ei niihin kiinnitä huomioita.

Muutamia ”coachaavia” kysymyksiä sinulle lopuksi:

Mikä sinulle on tärkeää projektipäällikön työssäsi?

Mikä on mielestäsi tärkeintä johtamisessa?

Ketä johtajaa arvostat itse eniten? Miksi?

Minkälainen johtaja haluaisit olla? Mitä tarvitset lisää omaan johtamisarsenaaliisi?

Mistä piirteestä/käyttäytymisestä sinun kannattaa luopua?

Rita Murray toimii seniorikonsulttina ja coachina Suomen Projekti-Instituutti Oy:ssä.

Lähteitä ja luettavaa:

IPMA Käyttäytymispätevyydet

Peili™Johtajuusarvio www.peiliconsulting.com

Aristos (Taitoakatemian taitokulttuurijulkaisu 1/2005)

http://www.ted.com/talks/tags/leadership


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi