Kieli Valikko
jättiläiskuva_blogi

Projekti-Instituutin blogi

1.10.2012 10.27

IPMAn käyttäytymispätevyydet osa 6 – Avoimuus

Rita Murray

Asiantuntijavalta perustuu nykyään enemmänjakamiseen kuin pelkkään tiedon omistamiseen. Avoin oman tiedon ja osaamisen jakaminen on merkityksellistä, koska silloin kaikki se osaaminen, mitä projektiryhmä edustaa, tulee projektin käyttöön.

Projektipäällikkö ei voi tietää ja osata kaikkea, mutta projektiryhmällä täytyy olla kaikki se asiantuntemus ja osaaminen mitä hyvän ja onnistuneen projektin lopputulos vaatii.

Projektipäällikkönä luot omalla esimerkilläsi ja toimintatavallasi ikäänkuin mallin muille, miten projektissa toimitaan. Umpitautinen projektipäällikkö on tuskin aktiivisen tiedottamisen ja ideoiden jakamisen kohteena.

Avoimuutta voit viestiä parhaiten siten, että olet itse mahdollisimman avoin ja helposti muiden tavoitettavissa. Tärkeää on, että projektipäällikkönä aina jaat kaiken relevantin tiedon asianosaisille; joskus se voi olla henkilökohtainen mielipide tai tunneilmaisu – ei aina pelkästään ”asiaa”.

Joskus voi eteen tulla tulla tilanteita, joissa ei ole lupa kertoa jotain asiaa. Varsinkin organisaation muutostilanteissa avoimuuden puute voi aiheuttaa hankaluutta: kun ei saada tietoa, aletaan tehdä tulkintoja ja kehitellä tarinoita. Tärkeää näissä tilanteissa olisi viestiä edes se, minkä saa sanoa ja luvata kertoa lisää sitten heti, kun se on mahdollista.

Avoimuus on tärkeä osa hyvää luottamuksellista yhteistyötä ja oikeastaan edellytys tiedon kululle projektissa. Tiedon panttaaminen onkin hyvä esimerkki perinteisestä (vanhanaikaisesta) asiantuntijavallasta: ”täällä minä Mr Know-All jakelen säännöstellen viisautta niille jotka vähemmän tietävät, ja jos en jaa, no kärsiköön…”

Tietoa panttaavaan suhtaudutaan pian yhtä skeptisesti kuin miten hän itse suhtautuu muihin! Tunteet ja käyttäytyminen näyttävät tarttuvan – hyvässä ja pahassa! Olemme avoimia eri tavoin: jollekin se tarkoittaa pikkutarkan informaation jakamista cc:nä puoli valtakuntaa, joku toinen kertoo mieluiten pelkkää faktaa ja vain silloin, kun sitä on, kolmas tuulettaa tunteitaan tutussa projektiryhmässä, neljäs ei koskaan sano ja jaa yhtään mitään…

Koska avoimuus ja hyvä tiedonkulku – viestintä kokonaisuudessaan – on yksi projektin onnistumisen ehdottomia edellytyksiä, on projektipäällikön tarpeellista keskustella avoimesti koko viestinnän kentästä projektin alussa. Kannattaa selkiyttää myös tämä: minkälaista avoimuutta tarvitsemme juuri tässä projektissa?

Jokainen projektiryhmän jäsen on tietysti vastuussa omasta viestinnästään ja tiedon jakamisestaan.

Projektipäällikkönä sinun vastuullasi on avoimen ja keskustelevanprojektikulttuurin luominen.

Rita Murray toimii Suomen Projekti-Instituutissa seniorikonsulttina ja coachina

IPMA Competence Baseline

Integro Peili Johtajuusarvio


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi