Kieli Valikko
jättiläiskuva_blogi

Projekti-Instituutin blogi

29.4.2015 9.00

Johda luomisviestintää – sen jälkeen muutos- ja johtamisviestintä sujuu helposti

Markku Aarni

”Olipa hyvä workshoppi! Nyt kaikki tietävät mihin tähdätään, miten edetään ja mikä on työnjako! Ei muuta kun tekemään kun kaikilla on kova intokin päällä”. Tällaisia huudahduksiahan sitä hyvän palaverin ja workshopin jälkeen projekteissa kuullaan. Kun keskeiset henkilöt ovat ideoineet ja systemaattisesti koonneet sekä työstäneet omista ajatuksistaan yhteisen näkemyksen ja sopineet selkeästi miten jatketaan, sitoutuminen on korkealla ja asiat selvät. Viestimällä aktiivisesti, rakentavasti ja ohjatusti on luotu sisältö ja yhteisymmärrys asioista ja päästy tilanteeseen että osallistujajoukon kesken erillistä muutosviestintää ei juuri tarvita. Johtamisviestintäkin ainakin pienemmässä projektissa keskittyy sovitun dokumentointiin ja seurantaan että asiat tulevat tehdyksi.

Luomisviestintä-termiä ei varmaankaan oppikirjoista löydy koska asiaa lähestytään edelleen usein perinteisestä tiedottamisen näkökulmasta. Voidaan kysyä että mitä tiedottaja tiedottaa? No, joidenkin toisten kehittämää eli luomaa asiaa. Ja projekteissahan juuri tämä uuden luominen ja sitoutumisen saavuttaminen yhteiseen, ei jokaisen omaan, on haaste. Osallistujilla on vankkoja omia käsityksiä, miten asiat ovat ja mitä pitäisi tehdä mutta ilman että rakennetaan yhdessä proktille sopiva toimintatapa, aikataulu jne. asiat eivät etene. Juuri tämän ratkaisun luomisvaiheeseen liittyvä viestintä on keskeisessä roolissa jotta onnistutaan.

Kun projektin ydinryhmä on saanut keskenään asiat selväksi, he omalta osaltaan osaavat viestiä ja ovat motivoituneet viestimään muille, miksi ja miten projektia toteutetaan, ja näin he vievät osaltaan muutosta jo eteenpäin. Samoin kun muille pitää kertoa mitä heidän pitää tehdä ja missä aikataulussa, johtamisviestinnän perusta on kunnossa, vaikka tietenkin osa-alue- ja tiimikohtaisia aikatauluja, resursointeja jne. pitää vielä työstää ja tarkentaa.

En väheksy muutosjohtamista ja muutoksen aikaansaamisessa viestinnän tarpeellista ja työmäärää etenkin isommissa projekteissa. Edellä olevalla pyrin osoittamaan että muutosviestintä perustuu kuitenkin konkreettisiin sisältöihin ja keskeinen onnistumisen elementti on että ydinryhmällä muutos ja sen läpiviemisen tapa on työstetty, ymmärretty ja siihen on sitouduttu. Samoin projektissa tarvitaan johtamisviestintää, siis suunnittelua, raportointia jne. jotta rakenne pysyy koossa, asiat dokumentoidaan ja tehdään ajallaan.

Kimmokkeena tähän kirjoitukseen oli valmennuksen jälkeen kuultu kommentti että ”emme käsitelleet viestintää riittävästi”. Tähän vastasin ensin kysymyksellä ”kuulin paljon keskustelua ja näin fläppityöskentelyä ja –tuloksia harjoitusten yhteydessä, eikö se ollut viestintää?” Kun kommentoija huomaa että joo, nythän asiat on tällä meidän ryhmällä selvät niin siihen perustuen voimme alkaa suunnittelemaan ja toteuttamaan muuta viestintää eikä sitä tarvitse keksiä erikseen jostain tyhjästä.

Kirjoittana Markku Aarni, Director, Professional Network and Public Training


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi