Kieli Valikko
jättiläiskuva_blogi

Projekti-Instituutin blogi

13.2.2014 9.01

Johtamisen kieli, käännä se osaamisen kehittämisen murteelle!

Taina Rämö-Korpinen

HR:ltä odotetaan vahvaa tukea ja osallistumista liiketoiminnan johtamiseen. Edellytyksenä on  toimivan, vahvan ja eteenpäin vievän vuoropuhelun syntyminen. Yhteinen kieli tai murre on opittavissa, mutta voi vaatia kielikurssia!   Nappaa siis haaste, toimi sillanrakentajana ja menestyksen tekijänä!

Tyttäreni kirjoitti 14-vuotiaana  liikutusta herättävän joukkuetarinan. Pienen ihmisen oma kokemus suunnitelmasta ja keinoista , miten noustaan huipulle.  Ja myös myöhemmin noustiin, MM-kultaan asti, pitkäjänteisen työn kautta. Tämä yhden A4-sivun kirjoitus kiteyttää johtamisopit, hiotut ideologiat, onnistumisen edellytykset, aktiivisen ja läsnä olevan vuoropuhelun välttämättömyyden sekä hyvinvoinnin vaatimuksen. Mutta ennen kaikkea tavoitteellisuuden, vankan tahdon menestyä,  olla rohkea, tehdä valintoja, kyvyn  sekä intohimon heittäytyä epävarmuudenkin hetkillä.

Rooli- ja tulosyksikkölähtöinen  ajattelu ja strategiasta jalkautettu tavoitteen asetanta eriyttää liian usein yritysmaailman  huippu-urheilun joukkuepohjaisesta ajattelusta. Yhteinen kirkas tavoite voi hämärtyä.

Johto asettaa koko yritykselle mittarit onnistumisen arvioinnille. Tästä lähtökohdasta liiketoiminnot asettavat  selkeästi määritellyt KPI’t ja mittarit onnistumisen mittaamiseksi, parhaimmillaan aktiivisesti arvioidaan kuluvalla ajanjaksolla etenemistä, suoriutumista ja sen mukaisesti määritellään tarpeellisia korjaavia toimenpiteitä. Kun tavoitteet jalkautuvat organisaatioon, unohtuu varsin usein tarpeellinen kysymys, mitä itse kukin voin tehdä yhteisen korkeamman päämäärän saavuttamiseksi ja varmistamiseksi. Jokaisella on oma tehtävänsä.

Matkan varrella monesti kiinnitetään huomio heikkojen lenkkien vahvistamiseen, kun ehkä pikemminkin pitäisi keskittää huomio vahvuuksien kehittämiseen ja niiden hyödyntämiseen. Tätä kautta onnistumisen edellytykset ja erottautuminen kilpailuetuna ei mahdollisesti saa tarpeeksi palstatilaa. Kokonaisvaltainen ajattelu eri organisaation vahvuuksien hyödyntämiselle tulisi nostaa korkealle johtamisen otsikoihin.

Mitä kieltä sitten puhutaan, jotta koko kuoro saataisiin soimaan huippuvireessä?

Yrityksen käytävillä puhutaan johtamiskieltä, talouskieltä, toimialakieltä, projektikieltä, asiakaspalvelukieltä, substanssikieltä , HR-kieltä, kahvipöytäkieltä  jne.   Vai olisiko sittenkin vain kyse eri murteista ja kunkin omasta tahdosta lähteä rohkeaan vuoropuheluun?

HR edesauttaa  omassa roolissaan vahvuusalueellaan sujuvasti prosessinäkökulmasta toiminnan sujuvuutta:  talent management, performance management, management, leadership, managerial leadership jne. ovat alueita, joista on kohtuullisen helppo napata kiinni. Samoin toiminnan varmistamiseksi ensiarvoista on huolehtia siitä, että henkilöstövalinnat ja uraohjaus kohtaavat liiketoiminnan tavoitteet ja haasteet. Perusasioiden tulee olla kunnossa.

Entä sitten näiden kehittämisalueiden rajapinnat liiketoimintaan?

Miten HR tai osaamisen kehittämisen roolissa olevat voivat paremmin edesauttaa kokonaisvaltaisesti yrityksen päämäärän saavuttamista?

Tässä kohtaa nyt nostan projektijohtamisen silmälasit nenälleni.

Määrätietoinen, suunnitelmallinen, riippuvuudet ja sidosryhmät laajalti huomioiva  projektimainen työskentely  on hyvä lähtökohta saavuttaa tuloksia sekä  henkilöstöjohtamisessa että henkilöstön osaamisen kehittämisessä. Kuitenkin kaiken aikaa liiketoiminnan ketteryyden vaatimukset huomioiden.

Tämä on toki laajennettavissa monillekin tahoille, joille on annettu tehtävä  yritysten projektiosaamisen tai jonkin muunkin osaamisalueen kehittäjänä.

Heittäytyminen ja rohkeus hakeutua liiketoimintajohtamisen keskusteluihin edesauttaa onnistumista.

Kun liiketoiminnoilla on väistämättä oma kielensä, sisäinen puheensa ja tiukka suoriutumiseen keskittyminen, yllä olevien asioiden toteutuminen HR:n näkökulmasta vaatii pitkäjänteisyyttä, venymistä ja kykyä yhtä aikaa toteuttaa pitemmän aikajänteen laaja-alaista suunnitelmaa kuin löytää oikeat kehityskohteet lyhyemmän aikajänteen onnistumisten varmistamiseksi.  Ja sen myötä vähintäänkin uusien murteiden opiskelua.

Mutta rohkaisuna voisivat toimia tyttäreni tarinan sanat, jotka ovat koskettaneet itseäni eniten monissa käänteissä:  Walt Disneyn sanoin ”If you can dream it, you can do it”.

Taina on Projekti-Instituutin toimitusjohtaja, joka haastaa sujuvasti monella murteella.


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi