Kieli Valikko
jättiläiskuva_blogi

Projekti-Instituutin blogi

16.12.2014 9.12

Käynnistyykö investointiprojektin toteutus kaivurilla vai kynällä?

Markku Aarni

Edelleenkin törmään tilanteisiin joissa investointiprojektin toteutusvaiheena pidetään sitä, kun kaivuri alkaa kaivamaan perustusmonttua tai laitevalmistaja hitsaamaan pannuja ja sammioita. Investointiprojektilla tarkoitan tässä kirjoituksessa lähinnä rakentamista ja laitteistoja sisältäviä teknisiä projekteja.

Projektioppien mukaan toteutusvaihetta edeltää projektisuunnitelman laatiminen, johon perustuen toteutusta ohjataan kohtia asetettuja tavoitteita. Projektisuunnittelua taas on edeltänyt valmisteluvaihe jossa on asetettu liiketoiminnalliset tavoitteet koko investoinnille. Yllättävän isojakin investointeja tehdään, ja siis rahasummia käytetään niin että projektin tavoitteiden määrittely ja tekninen suunnittelu eivät ole projektinjohtamisen alaisia vaan niitä tehdään ”linjatyönä” tms.

Jos projektisuunnitelma laaditaan vasta teknisen konkretian aikaansaamisen ohjausta varten, yksinkertaistettuna rakentamisvaihetta varten, niin milloin on määritelty ja suunniteltu, millaisia seiniä, härveleitä ja tuotantoprosesseja oikeastaan tarvitaan ja halutaan rakentaa jotta liiketoimintatavoite realisoidaan? Projektin perimmäinen tavoitehan on kuitenkin saada aikaan tuotantoprosessi-, laitteisto tai –tila, joka on aiempaa tehokkaampi, nopeampi, käyttövarmempi, monipuolisempi, halvemmalla toimiva tms. Jos esim. tuotantotila, olipa se uusi toimisto tai teollisuushalli, valmistuu aikataulussa ja budjetissa pysyen mutta sen tilankäyttö, rakenneratkaisut ja varustelu eivät mahdollista ajateltua, uudenlaista ja tehokkaampaa toimintaa, onnistuiko projekti? Ja jos todetaan että ei onnistunut niin johtuiko epäonnistuminen rakennustyömaan projektipäälliköstä? Vai johtuiko se edeltävistä vaiheista joita ei johdettu?

Investointiprojekti onnistuu varmemmin kun

 • ymmärretään että rakentamisvaihe on vain loppuhuipennus, jossa aiemmissa vaiheissa asetetut tavoitteet konkretisoituvat
 • varmistetaan että projektilla on aktiivinen omistaja jolla on selkeä intressi liiketoimintahyötyjen saavuttamiseen
 • omistajan johdolla asetetaan selkeät liiketoimintatavoitteet projektille ja niiden toteutumista seurataan aktiivisesti alusta lähtien
 • lopputulokselta vaadittavat ominaisuudet määritellään huolella ja konkreettisesti ennen kuin tekninen suunnittelu käynnistyy
  • teollinen tuotantotila tai uusi toimisto: määritellään millaisia, kuinka tehokkaita jne. tuotantoprosesseja tilassa halutaan toteuttaa,. Ensimmäinen kysymys ei ole että montako neliötä tehdään tai minkä värinen sisääntuloaulan sohva on…
 • edelliseen perustuen tehdään tekninen suunnittelu, jossa konkretisoidaan tila-, tuotantolaitteisto- ym. ratkaisut edellä kuvatun tavoitteen toteuttamiseksi halutussa budjetissa
 • sekä määrittely että tekninen suunnittelu OVAT jo projektin toteutusta eli niitä johtamaan tarvitaan projektipäällikkö sekä normaali projektisuunnittelu ja –johtaminen
  • isommassa ja/tai riskipitoisemmassa investoinnissa em. vaiheet voidaan tehdä omina projekteinaan, projektiketjuna, joka selkeyttää päätöksentekoa ja tavoitteellisuutta, pienemmässä investoinnissa em. ovat toteutuksen vaiheita
 • investointiohjeistus varmistaa että rahat käytetään oikeisiin kohteisiin mutta projektiohjeistus varmistaa että investointipäätökset valmistellaan oikein ja päätetyt asiat toteutetaan oikein

Tiedän että monissa projekteissa em. asiat hoituvat mallikkaasti. Tämä kirjoitus perustuu kuitenkin lukuisiin viime aikojen kokemuksiin elävästä elämästä että kaikki ei menekään ihan putkeen ja ongelmien taustalla on ihan perustavanlaatuisia näkemyseroja sen suhteen että milloin projekti alkaa ja mitä töitä pitää johtaa projektinjohtamisen keinoin. Koska investointien kannattavuusvaatimukset aina vain kiristyvät ja markkina- ja ympäristömuutoksista johtuva ennustamis- ja osumatarkkuus heikkenee ja riskit kasvavat, edellä kuvatun ketjun eheys ja ohjaustarve korostuvat jatkossa.

Kirjoittana Markku Aarni, Director, Professional Network and Public Training


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi