Kieli Valikko
jättiläiskuva_blogi

Projekti-Instituutin blogi

4.12.2012 9.40

Luottamusta vai ei?

Virpi Elers

Tänä syksynä on tapahtunut useampikin asia, jotka ovat herätelleet minut jälleen kerran pohtimaanluottamuksen merkitystä erilaisissa tilanteissa. Luottamus on asia, joka helposti yhdistetään työelämän ulkopuolisiin asioihin. Kuitenkin se on yhtä tärkeä myös työelämän tilanteissa. Kun luottamusta on, niin asiaa et välttämättä ajattele sen kummemmin. Sen sijaan, kun luottamus ei ole kunnossa, havaitset varmaankin suhteellisen pian jonkin olevan pielessä.

Vierailimme ystäväpariskunnan luona Phoenixissä, Arizonan osavaltiossa. Ystävämme ovat molemmat ohjelmistoinsinöörejä, ja he työskentelevät suuressa kansainvälisessä yrityksessä, joka valmistaa navigointiteknologian tuotteita kuluttajille ja yrityksille. Yrityksen liikevaihto on 2,7 miljardia dollaria vuodessa. Kumpikaan ystävistämme ei oikein viihdy työssään, sillä yritys on vanhoillinen ja hyvin hierarkkinen. Johto jää kaukaiseksi työntekijälle, sillä suhtautumistapa ja vuorovaikutus on erittäin autoritääristä. Ystävämme eivät koe, että he voisivat vaikuttaa juuri millään tavalla omaan työhönsä.

Johtajat ja työntekijät eivät keskustele keskenään työasioiden ulkopuolisista asioista, ja johtajat hallitsevat alaisiaan päivittäisten työskentelyä tarkasti ohjaavien sähköpostien avulla. Kasvokkain käydyt keskustelut jatkavat samaa hyvin formaalia linjaa jossa kysytään painostavaan äänensävyyn annettujen työtehtävien statusta. Ajatuskin kehityskeskusteluista aiheuttaa kauhunväristyksiä. Työtä tehdään kahdeksasta neljään, ja kun tulee kiire, tehdään ylitöitä. Ylityöstä ei makseta, eikä niitä ole mahdollista pitää vapaana.

Saman ystäväpariskunnan olemme tunteneet niistä ajoista lähtien, kun itse asuimme samassa kaupungissa. Tällöin molemmat vielä työskentelivät eri yrityksessä, ja – yllätys, yllätys – kumpikaan ei oikein viihtynyt työssään. Tilanne oli samankaltainen, kuin nykyisessäkin yrityksessä. Oma seitsemän vuoden Yhdysvaltain komennuksemme toi lisää omakohtaista näkemystä sikäläisestä johtamis- ja työkulttuurista. Ei hyvä, ei.

Luottamuksen puute, joka heijastuu yrityksen ja johdon puolelta, vie halun sitoutua yritykseen ja tehdä parhaansa yrityksen eteen.Kun yrityksen johto näkee, että työntekijä ei ole sitoutunut, johto kokee tarpeellisena vahtia, että työntekijä hoitaa työnsä. Toisin sanoen esimies joutuu mikromanageroimaan työntekijää, eli johtamaan pienimpiäkin yksityiskohtia työntekijän työssä. Mikromanagerointi taas synnyttää työntekijässä tunteen, että häneen ei luoteta. Noidankehä on valmis. Amerikkalaistutkimuksen mukaan mikromanagerointi on suurin syy työntekijöiden vaihtuvuuteen. Miksi se on edelleen johtamisen johtoajatus monessa Yhdysvaltalaisessa yrityksessä, vaikka kirjakauppojen kirjahyllyt notkuvat uuden ajan johtamiskäsityksiin pohjautuvaa kirjallisuutta?

Suomen ja Yhdysvaltain välillä luottamuksen periaatteellinen ero näkyy myös siinä, että Suomessa on mahdollista saada pankista luottokortti, kunhan luottohistoriassa ei ole tahroja. Yhdysvalloissa pitää tietoisesti rakentaa luottohistoriaa ennen lainan tai luottokortin hakemista. Tehdä talletus luottokorttitilille, jota vasten sitten on mahdollista nostaa luottoa. Jonkin ajan päästä voit jo ottaa jonkin vähittäistavaraliikkeen luotollisen kortin. Vähitellen luottohistoriaa kertyy, ja on mahdollista saada pankin luottokortti. Kumpaan tapaan sinä uskot?

Luottamusta on tutkittu paljon, ja todettu muun muassa, että tasa-arvo synnyttää luottamusta, ja eriarvoisuus epäluottamusta. ”Hierarkia, epäluottamus ja tehottomuus kulkevat käsi kädessä, samoin tasa-arvo, luottamus ja tehokkuus.” [1] Luottamuksen synty perustuu perusluottamukseen, jonka juuret ovat varhaislapsuudessa ja joka kehittyy kokemusten kautta. Ihmisen perusluottamuksen voidaan ajatella vaikuttavan ihmisen kykyyn johtaa itseään, toisin sanoin olla itsenäinen tai omaavan itsemääräämisoikeutta.

Kahden ihmisen välillä luottamusta joko on tai sitten ei ole.Luottamuksen olemassaoloon vaikuttaa siis kummankin ihmisen perusluottamus, mutta myös kokemukset toisesta henkilöstä. Mikäli alainen ei luota esimieheen, ei hän myöskään sitoudu esimiehen tekemiin tavoitteisiin ja päätöksiin. Alaisten esimiestä kohtaan kokema luottamus lisää tyytyväisyyttä esimiestä kohtaan, työntekijöiden panostusta työhön ja esimiesten tuloksellisuutta.

Tähänastisen tutkimuksen mukaan erityisesti esimiehiin ja työtovereihin henkilöityvä luottamus vaikuttaa myönteisesti työntekijän sitoutumiseen.Tulevaisuudessa luottamus omaan organisaatioon voi olla entistä keskeisempi tekijä työntekijän sitoutumiselle.[2]

Tänä syksynä on muistunut mieleen luottamuksen tärkeys myös projekteissa. Se ei ole itsestään selvää projekteissa, joissa projektiryhmä koostuu ihmisistä useammista yrityksistä; projekteissa, joissa joudutaan ohjaamaan, vahtimaan ja seuraamaan alihankkijoita. Monesti koulutuksissa investointiprojektien projektipäälliköt ovat kiinnostuneempia saamaan vinkkejä tehokkaista keinoista seurata ja ohjata yhä tarkemmin alihankkijan työtä kuin rakentamaan luottamusta alihankkijan suuntaan. Alihankinnoissa puhutaan hyvin usein nimenomaan valvonta- ja ohjausmenetelmistä. Kuitenkin monissa tutkimuksissa on todettu, että isoissa projekteissa on ensiarvoisen tärkeää saavuttaa luottamus toimitusketjun jäsenten välillä, jotta toimitusketju saataisiin tehokkaaksi.

Oletko valmis ottamaan luottamuksen rakentamisen tavoitteeksi seuraavassa projektissasi?

Lähteitä:

[1] Luottamuksen merkitys johtamisessa ja innovaatiotoiminnassa, Jukka Piippo 20.9.2012, Osuva –foorumi (http://www.osuva-foorumi.fi/2012/09/20/luottamuksen-merkitys-johtamisessa-ja-innovaatiotoiminnassa/)

[2] Luottamus organisaation työhyvinvoinnin ja tehokkuuden taustalla, Kirsimarja Blomqvist (http://www.stat.fi/ajk/tapahtumia/2008-05-21_luottamus_artikkeli.pdf)

Kirjoittaja Virpi Elers toimii projektijohtamisen kouluttajana ja konsulttina, sekä vastaa Projekti-Instituutin asiantuntijapalveluista.


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi