Kieli Valikko
jättiläiskuva_blogi

Projekti-Instituutin blogi

17.5.2016 10.37

Miltä nyt tuntuu, sertifioitu projektitoimiston johtaja?

Mika Purola

Suomen Projekti-Instituutin järjestämä PM Master™ -valmennusohjelma on kehitetty erityisesti projektitoimiston asiantuntijoille ja johtajille, projektisalkunhallinnan tehtävissä toimiville ja projektitoiminnan kehittämiseen osallistuville henkilöille. PM Master -valmennusohjelman osallistujalla on mahdollisuus valmennuksen päätteeksi suorittaa tentti ja hankkia itselleen CPMO™ -sertifikaatti.

Sertifioidulla PMO Managerilla on todistetutusti vahva ymmärrys projekti- ja/tai ohjelmajohtamisesta, projektisalkun hallinnasta sekä projektitoiminnan kehittämisestä. Hän tuntee organisaationsa (projektien) päätöksenteko- ja ohjausmallit ja ymmärtää projektitoiminnan merkityksen yrityksen liiketoiminnalle, tai julkisorganisaatiossa toimintaedellytysten säilyttämiselle sekä uusiutumiselle. Työssään PMO Manager hahmottaa organisaationsa projektitoiminnan kypsyystason, sen tavoitetason sekä sen nostamisen edellyttämät kehittämistoimenpiteet, tuntee projektikulttuurin kehittämisen eri osa-alueet ja ymmärtää niiden tasapainon tärkeyden kypsyystason nostamisessa.

Kokemuksia PM Master™ -valmennusohjelmasta ja CPMO™ -sertifikaatin suorittamisesta

Niina Maijala Sanoma Pro Oy:sta on yksi PM Master -valmennusohjelman ja CPMO -sertifikaatin 13.5.2016 suorittaneista. Hän suosittelee lämpimästi valmennusta erityisesti PMO tehtävissä toimiville. ”Minulla on pitkä 18 vuoden kokemus erilaisten projektien ja programmien johtamistehtävistä eri puolilla maailmaa”: Niina kertoo. ”Monipuolisesta kokemuksestani huolimatta sain valmennuksesta runsaasti uutta tietoa salkunhallinnasta, projektien linkittymisestä strategiaan ja erilaisista menetelmistä. Mielenkiintoista oli myös perehtyminen Peili™ -käyttämisprofiiliin, omien vahvuuksieni läpikäynti ja sen antamat uudet näkökulmat itseeni muiden silmin. Herätti paljon ajatuksia ja ideoita siitä, miten tietoa voi hyödyntää työssäni.”

Niina kertoo valinneensa Projekti-Instituutin PM Master -valmennusohjelman, koska on vähän aikaa sitten aloittanut uuden työn PMO kehittämistehtävissä ja kokee valmennuksen paitsi tukevan päivittäistä työtä, myös hänen omaa ammatillista kehitystään. Erityisesti CPMO -sertifikaatti on Niinan mielestä hyvä lisä ansioluetteloon. ”Valmennuksessa parasta oli kokonaisuus ja mahdollisuus suorittaa sertifikaatti sen osana.” Niina toteaa.

IMG_4900
PM Master™ -valmennusohjelman suorittaneet ja valmentajat Haikon kartanon portailla. Niina Maijala alarivissä vasemmalla.

Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi