Kieli Valikko
jättiläiskuva_blogi

Projekti-Instituutin blogi

13.11.2017 14.53

Miten syntyy vaikuttava valmennus? V-mallilla!

Hanna Andersson

Valmennus on aina investointi monessa mielessä: sovitun hinnan sekä valmennukseen käytettävän työajan lisäksi jokainen osallistuja investoi siihen myös itsensä olemalla aktiivinen ja valmis kehittämään työtapojaan. Organisaatio panostaa mahdollistamalla uusien toimintatapojen ja ideoiden käytäntöön viemisen.


Miten sitten parhaiten varmistetaan, että investointi kannattaa? Miten valmennuksen vaikuttavuus voidaan todeta?Liiketoiminnan tarpeista lähdetään, ja niihin myös palataan

Valmennuksen suunnittelussa lähdemme liikkeelle asiakasyrityksen liiketoiminnan tarpeista: mikä projektitoiminnassa sakkaa? Paukkuvatko esimerkiksi projektien budjetit tai aikatulut? Onko projektien strategianmukaisuus tai liiketoimintahyötyjen toteutuminen hämärän peitossa? Vai olisiko salkunhallintaan saatava selkeyttä? Siitä lähtee niinkutsutun “V-mallin” nimensä mukaisesti V-muotoinen käyrä, joka tähtää yksilökohtaisiin oivalluksiin ja palaa organisaation liiketoiminnan hyödyksi.


Vaikuttava valmennus_ (1)

Kun olemme päässeet kiinni asian ytimeen, määrittelemme yhdessä oppimiselle tavoitteet. Niistä muodostuu valmennuksen punainen lanka. Siihen vaikuttaa paitsi organisaation tarpeet ja toiveet, myös vaikkapa tavoiteltu sertifiointi. Esimerkiksi projektipäälliköille suunnatussa PM Professional® -valmennusohjelmissamme punaisena lankana on kasvattaa ymmärrystä projektinjohtamisen kokonaisuudesta ja projektien roolista liiketoiminnassa, tarjota projektin suunnitteluun ja johtamiseen sovellettavia menetelmiä, sekä antaa valmiudet IPMA C-sertifiointiin.


Opitut asiat heti omaan työhön

Valmennus suunnitellaan ja toteutetaan siten, että osallistujat saavat mahdollisimman paljon heti käytäntöön vietäviä taitoja ja sysäyksen tarttua toimeen. Valmennuspäivien menetelmäharjoituksissa ja itsenäisissä välitehtävissä osallistujat soveltavat oppimiaan menetelmiä omiin, todellisiin case-projekteihinsa tai käyttävät pohjana muita oman organisaation toimintamalleja. Näin oppiminen nivoutuu omaan työhön ja yhteys oman organisaation toimintatapoihin säilyy vahvana; opitut asiat eivät jää irrallisiksi, vaan ne juurtuvat käytäntöön tai syöteiksi toiminnan kehittämiselle. Näin myös avoimissa valmennuksissa pääsee siis pureutumaan omiin projekteihin ja oman organisaation toimintatapoihin.


Organisaation oltava valmis uusille toimintatavoille

Projektikulttuurin kehittämisessä on pidettävä sen kolme osa-aluetta tasapainossa:


  • projektijohtamisen menetelmät, prosessit ja työkalut,
  • henkilöstön projektiosaaminen, ja
  • organisaation rakenteet, johtamiskäytännöt ja tuki projekteille.

Kun valmennuksen osallistujat palaavat sorvin ääreen reppu täynnä uusia työtapoja ja kehitysideoita, on oleellista, että organisaatio on valmis tukemaan niiden käytäntöön viemistä. Investointi valuu hukkaan, jos vaikkapa projektipäälliköiden uusin opein tuottamat suunnitelmat ja raportit eivät kiinnosta ketään eivätkä näy salkunhallinnassa, tai strategiasta ei löydy konkreettisia mittareita projektien liiketoimintahyötyjen yhtymäkohdiksi.


Tästäkin syystä haluamme suunnitella valmennukset yhteistyössä asiakkaan kanssa ja riittävien taustatietojen pohjalta. Näin varmistamme puolin ja toisin, että ratkaisu on oikea organisaation kypsyysasteeseen nähden, jolloin sillä on myös tarvittava “tarttumapinta” ja se vie kehitystä haluttuun suuntaan.


Parasta on, jos organisaatiosta löytyy “valmennuskummi”: keräämme valmennuksen aikana osallistujilta organisaation projektitoimintaan liittyviä kehitysideoita ja terveisiä ja välitämme ne valmennuskummille, joka vastaa niiden käsittelemisestä ja jalostamisesta johdon käyttöön. Autamme myös mielellämme konkreettisten kehittämistoimenpiteiden suunnittelussa.


Onnistuneet projektit, menestyvämpi liiketoiminta

Projektitoiminta toteuttaa aina tavalla tai toisella organisaation strategiaa, oli sitten kyse toimitusprojekteista tai sisäisestä kehittämisestä. Yhtenäiset toimintatavat, ajantasainen osaaminen ja selkeä näkymä projektitoimintaan mahdollistavat tavoitteiden saavuttamisen nopeammin ja budjetissa. Ne mahdollistavat toisaalta myös “halvemmat epäonnistumiset”, eli syystä tai toisesta pieleen menossa olevat projektit saadaan käännettyä oikeaan suuntaan tai pysäytettyä ajoissa.


Me lupaamme, että valmennuksemme jälkeen osallistujat osaavat toimia projekteissaan paremmin. Sen vaikutusta liiketoimintaan te asiakkaat voitte pidemmällä aikavälillä myös mitata – vaikkapa näin:


  • Kuinka moni projekti pysyy aikataulussaan ja budjetissaan valmennuksen jälkeen, verrattuna aiempaan?
  • Näkyykö salkunhallinnan liikennevaloraporteissa enemmän vihreää kuin punaista?
  • Saatteko vähemmän reklamaatioita kuin ennen?
  • Saatteko uudet tuotteet tai palvelut nopeammin markkinoille kuin ennen?

...ja niin edelleen. Osaamisen kehittäminen kannattaa aina, kunhan tavoitteet, kohderyhmä ja keinot ovat oikeat!


Colussi_Andrea“Olemme pitkään tehneet yhteistyötä Suomen Projekti-Instituutin kanssa sekä henkilöstön valmennuksessa että toiminnan kehittämisessä. Vakiovalmennuksista on löytynyt meille hyvät valmennukset niin projektiammattilaisen uran alkupäähän kuin kaikkein kokeneimmille ammattilaisille joita on täydennetty meidän organisaatiolle kohdennetuilla räätälöidyillä valmennuksilla. Lisäksi olemme käyttäneet Suomen Projekti-Instituuttia vuorovaikutteisessa toiminnan kehittämisessä.
  
Meille tärkeää on Suomen Projekti-Instituutin osaaminen, kokemus, henkilöstön laajuus ja asiakassuuntautuneisuus. Projektiliiketoimintayrityksenä onnistuneet projektit ja hyvä projektikulttuuri ovat meille menestyksen ja hyvinvoinnin perusta. Näiden edistämisessä Suomen Projekti-Instituutti on ollut meille tärkeä kumppani.”


- Andrea Colussi, Kehitysjohtaja / Development Director, WSP Finland
Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi