Kieli Valikko
jättiläiskuva_blogi

Projekti-Instituutin blogi

27.2.2018 10.39

Onnistu investointiprojektissa: johda koko elinkaarta

Markku Aarni

Investoijan kannalta investointiprojektin onnistumisen mittarit ovat yksinkertaiset: investointi tuottaa rahaa tai muita haluttuja hyötyjä. Mutta mitkä ovat onnistumisen avaimet?

Aloitan tässä blogisarjan, jossa on tarkoitus avata investointiprojekteihin liittyviä näkökulmia. Tässä ensimmäisessä osassa avaan hieman investointiprojektin elinkaarta.

Ratkaisevat vaiheet ovat projektin alussa ja lopussa

Perinteinen investointiprojektinjohtaminen painottaa liikaa pääoman sitomisvaihetta, eli vaikkapa tehtaan rakentamista. Vanhat, projektin toteutusvaihetta korostavat menettelyt eivät enää riitä, sillä markkina voitetaan vain uusilla ratkaisuilla, toimintaympäristö on aiempaa huonommin ennustettavissa, ja elinkaaret lyhenevät. Vaikka matkan varrellakin voidaan toki joko tyriä tai tuottaa lisäarvoa, todellisuudessa onnistuminen ratkaistaan investointiprojektin alussa ja lopussa: alkuvaiheen ratkaisun valinnassa ja määrittelyssä, sekä loppuvaiheen käyttöönotossa.

Kannattaa investoida voittaviin ratkaisuihin

Seuraava kuva havainnollistaa projektin alkuvaiheiden tärkeyttä kokonaisonnistumisessa. Käytän sanaa konsepti siitä kokonaisuudesta, joka lopullisen investointipäätöksen myötä tullaan rakentamaan ja jolla vastataan markkinoilla olevaan asiakastarpeeseen:

Investointiprojektin elinkaari 1

Ennen kuin yhtään sopimusta rakentamisesta tai uusien koneiden hankkimisesta on tehty, onnistuminen on siis pitkälti jo raamitettu. Alkuvaihe sisältää paljon tyypillisen kehittämisprojektin elementtejä, eli haetaan uudenlaisia ratkaisuja, yhteensovitetaan niitä ja arvioidaan, miten valittu konsepti kokonaisuudessaan tulisi menestymään markkinoilla. Varsin monissa organisaatioissa, joissa tehdään jatkuvasti paljonkin investointeja, myönnetään tämän alkuvaiheen painottuvan välillä liikaa teknisiin ratkaisuihin, eivätkä liiketoimintatavoitteet ohjaa sitä riittävästi.

Samoin entistä useammassa investoinnissa erittäin tärkeää on ajoitus, jolloin sitä suuremmalla syyllä koko elinkaarta on ohjattava entistä varmemmalla otteella, ei vain toteutus- eli rakentamisvaihetta. Alkuvaiheen lisäksi valtava merkitystä on sillä, mitä tapahtuu, kun konsepti – esim. tehdas— on rakennettu valmiiksi. Se tehdas kun ei vielä itsessään lähde tuottamaan arvoa.

Käyttöönoton pitää tapahtua ripeästi, ja sitäkin on syytä johtaa hyötyperusteisesti

On toki tärkeää, että rakentaminen tapahtuu aikataulussa, jotta hyötyjen keruulle avautuu mahdollisuus. Jotta hyödyt lähtevät kertymään vauhdilla, huomioarvoisen kriittinen vaihe on kuitenkin käyttöönotto: tehtaan on tuotettava aiottua laatua ja määrää, jota on mahdollisuus maksua vastaan toimittaa asiakkaalle. (ICT-sisältöisissä projekteissa tämä tarkoittaa tietysti, että prosessit muutetaan uutta toimintatapaa vastaaviksi ja ihmiset koulutetaan ja ohjataan toimimaan aiotulla tavalla.)

Alla oleva kuva havainnollistaa projektin kustannusten ja arvon kertymistä elinkaaren aikana:

Investointiprojektin elinkaari 2

Kysymys on siis liiketoimintamahdollisuuksien taitavasta realisoinnista ja toisaalta riskien realisoitumisen välttämisestä. Tähän projektijohtamisen eri työkalut antavat apuaan.

Perusteesini on, että edellä kuvatun kokonaisuuden johtaminen alusta loppuun kokonaisuutena ja hyötyperusteisesti on elintärkeää, ainakin silloin, kun menestyminen vanhoilla ratkaisuilla ei ole enää mahdollista.

Tämän johdanto-osion jatkeeksi palaan myöhemmissä osissa elinkaaren johtamisen keskeisiin kohtiin. Otan edellä olevasta mielelläni kommentteja vastaan.


Markku Aarni on kiinnostunut investointiprojektien onnistumisesta, ja häntä häiritsee projektikeskustelun painottuminen liikaa rakentamisvaiheeseen.Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi