Kieli Valikko
jättiläiskuva_blogi

Projekti-Instituutin blogi

19.3.2010 13.04

Palveluvienti ja projektivienti – Kaksi eri asiaa(ko)? OSA I

Tuomo Saari

Julkisuudessa on paljon keskustelua erilaisten palveluiden merkityksestä Suomen kansantaloudelle. Palvelut ja erityisesti palveluiden vienti on esitetty yhtenä vahvana kandidaattina, joka voi pelastaa Suomen kansantalouden uuteen kasvuun. Tällä hetkellä palvelusektorin osuus bruttokansantuotteesta on 65% ja palveluviennin osuus bruttokansantuotteesta on 9%. Muissa pohjoismaissa se on luokkaa 15% ja EU –keskiarvo on luokkaa 10%.  Eli kasvunvaraa pitäisi olla,  palveluiden viennissä.

Projektiviennillä tai vientiprojekteilla on perinteisesti tarkoitettu vientitoimintaa, jossa tavoite on selvä ja toimitus on kertaluonteinen. Vientiprojekti on esimerkiksi laite- tai konekokonaisuuden toimitus projektina ulkomaille, joka työllistää suomalaisia yrityksiä osakokonaisuuksien suunnittelussa ja valmistuksessa sekä kohdemaassa esimerkiksi  tehtaan rakentamisen muodossa.

Miten projektien ja palveluiden vienti kohtaavat? Toteutettu projekti avaa aina mahdollisuuden jatkuvalle palveluliiketoiminnalle huollon, varaosien ja erilaisten elinkaaripalveluiden muodossa. Monelle suomalaiselle konepajayritykselle nämä palvelut ovat jo merkittävä osa liikevaihtoa. Toisille pelkkä projektitoimitus on sellaisenaan tuottavaa liiketoimintaa, mutta maailmantalouden projektit ovat herkästi suhdanneaaltojen armoilla.

Projektien viennissä on aina projektin toimittajalle läsnä riski epäonnistumisesta. Ison projektin suunnittelun epäonnistuessa todella pahasti seuraukset voivat olla todella laajoja, kuten esimerkiksi ranskalainen veronmaksaja on saanut havaita. Lähtökohtana on, että projektitoimitus pyritään aina tekemään hyvin ja ansaitsemaan jo itse projektista.

Vai voisiko asia olla sittenkin toisin? Voisiko projekti olla vain avaus pitkään yhteistyöhön asiakkaan kanssa, jossa ajatteluaan uudistanut projektitoimittaja tähtää itse asiassa asiakkaan luottopakiksi palvelutoimittajan roolissa? Uskaltaisimmeko jopa ottaa jakaaksemme osan asiakkaan riskiä ja luvata asiakkaalle enemmän hyötyä investoinnistaan, omaan osaamiseemme perustuen?

Kuvassa (alla)  on hahmoteltu erilaisia projektin ja elinkaaripalveluiden yhdistämisen kaupallisia vaihtoehtoja.

Tuomo Saari toimi johdon tehtävissä Suomen Projekti-Instituutissa vuoteen 2010 asti.


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi