Kieli Valikko
jättiläiskuva_blogi

Projekti-Instituutin blogi

24.4.2018 12.49

PMI: Suurten murrosten aikana menestyjäorganisaatiot panostavat projektijohtamiseen

Hanna Andersson

Project Management Institute eli PMI julkaisi alkukeväästä vuoden 2018 Pulse of the Profession -raporttinsa otsikolla Success in Disruptive Times: Expanding the value delivery landscape to address the high cost of low performance.

Raportti tarjoaa erittäin mielenkiintoisia näkymiä projektijohtamisen lähitulevaisuuteen, ja ennen kaikkea organisaatioiden ja projektityötä tekevien osaamisen kehittämiseen: kyse ei ole vain toimintaympäristön muutoksiin sopeutumisesta, vaan niiden hyödyntämisestä kilpailueduksi.

Projektissa tuotetaan arvoa – toteutustapa ratkaisee

Raportin otsikon value delivery viittaa projektien erilaisiin, kulloisessakin tilanteessa sopivimpiin toteutustapoihin –eli hyötyjen tuottamiseen: ne vaihtelevat ennakoivasta (predictive) iteratiiviseen, inkrementaaliseen, ketterään ja hybrideihin eli edellisten yhdistelmiin. Onnistuneen projektin ja sen myötä organisaation menestyksen avain on oikean toteutustavan valinnassa. Osaamaton projektijohtaminen puolestaan on ajan ja rahan heittämistä kaivoon. PMI:n raportin tiivistelmä on suorasanaisuudessaan niin mainio, etten voi olla lainaamatta sitä suoraan:

” Since 2013, we’ve seen a 27 percent decrease in the amount of money organizations are wasting due to poor project performance. As of this research, 9.9 percent of every dollar invested is wasted, down from 13.5 percent in 2013. (…) Our 2018 Pulse of the Profession® findings show that regardless of whether predictive, agile or hybrid is used, organizations that use some type of formal project management approach are successfully meeting their goals. And champions are better at choosing the best-fit approach.”

Kehitä osaamista ajoissa, pysytte askeleen edellä muita

PMI onkin havainnollistanut tutkimustuloksiaan näyttämällä, miten “menestyjät” (Champions) panostavat projektijohtamiseen verrattuna “alisuoriutujiin” (Underperformers). Em. toteutustapojen tehokkaan hyödyntämisen lisäksi tulokset korostavat osaamisen kehittämisen tärkeyttä kilpailukyvyn säilyttämiseksi:

PMI1

PMI:n tekemien haastattelujen perusteella projektipäällikön tehtävänkuva on laajenemassa strategiseksi neuvonantajaksi, taitavaksi viestijäksi, tunneälykkääksi ja joustavaksi kokonaisuuksien hallitsijaksi (”big thinker”) sekä monipuolisten työtapojen osaajaksi.

Teknologian murros vaatii monipuolista johtamisosaamista

Teknologian kehitys ja sen mukanaan tuoma murros vaatii projekti-, ohjelma- ja projektisalkun johtamiselta jämäkkyyttä ja reagointikykyä. Teknologiaymmärryksen lisäksi murroksessa menestyvimmät projektijohtajat ovat myös ihmisen ja muutoksen johtamisen osaajia, ja heillä on vahva strategia- ja businessymmärrys. PMI:n tulosten mukaan menestyjät investoivat jo näihin osaamisalueisiin:

  • 81% menestyjistä panostaa teknisen osaamisen kehittämiseen (vrt. alisuoriutujista 13%),
  • 79% panostaa ihmisten johtamiseen (alisuoriutujista 13%), ja
  • 70% panostaa strategisen ja liiketoiminnan johtamisen osaamisen kehittämiseen (alisuoriutujista 11%).

Tähän valikoimieni otteiden lisäksi raportissa on runsaasti niin silmiä kuin keskustelua avaavia havaintoja, miellyttävän selkeästi koottuna – suosittelen lämpimästi! Raportti on ladattavissa täältä: https://www.pmi.org/learning/thought-leadership/pulse/pulse-of-the-profession-2018


Hanna toimii Projekti-Instituutissa tuottajana (sisällön- ja vähän muunkin).Onko teidän organsiaatiossanne varauduttu muutokseen ja uudistumisen tarpeeseen? Osaatteko hyödyntää erilaisia toteutustapoja hyötyjen saavuttamiseksi tehokkaasti? AgiLean® kehittämisen johtamismalli tukee ja sujuvoittaa strategista uusiutumista!
Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi