Kieli Valikko
jättiläiskuva_blogi

Projekti-Instituutin blogi

13.1.2015 17.00

Projektin- ja salkunhallinta osana kokonaisarkkitehtuuria

Juuso Äikäs

Kokonaisarkkitehtuuri on toiminnan, prosessien ja palvelujen, tietojen, tietojärjestelmien ja niiden tuottamien palvelujen muodostaman kokonaisuuden rakenne. Se on kokonaisvaltainen lähestymistapa organisaation toiminnan ja sen rakenteiden hallinnoimiseksi ja kehittämiseksi. Projektin- ja salkunhallinnan menetelmät liittyvät kokonaisarkkitehtuuriin kahdella tapaa. Toisaalta ne ovat osa kokonaisarkkitehtuurin kehittämistä ja toisaalta prosesseina osa kokonaisarkkitehtuuria.

Projektin- ja salkunhallinnan menetelmät kokonaisarkkitehtuurin kehittämisessä

Kokonaisarkkitehtuurin kehittämiseen liittyvät projektijohtamisen menetelmät ja niiden käyttötarkoitukset ja hyödyt ovat kuvattu alla olevassa kuvassa.

Pino

Jokainen yllä kuvattu osa-alue sisältää menetelmiä, joista organisaation pitää valita itselleen sopivimmat oman osaamisensa ja asiakkaidensa tarpeiden mukaisesti. Esimerkkinä valinnoista:

    • Projektintoteutusmenetelmät: Mitkä ovat sovelluskehityksen valitut menetelmät, kuten Scrum, Extreme programming (XP), Adaptive software development (ASD), Vesiputousmalli. Tuotteistus tai tuotekehitysympäristöihin on myös olemassa erilaisia toteutusmalleja kuten NPD (New Product Development) tai FFE (Fuzzy Front End)
    • Projektinjohtamismenetelmät: Käytettävät ositus-, aikataulutus-, kustannus- ja resursointi-, riskien hallinta- ja viestintämenetelmät
    • Operatiivisen salkunhallinnan osalta on olemassa erilaisia menetelmiä resurssien optimointiin, kuten RMMM (Resource Management Maturity Model)
    • Ohjelmajohtamiseen on sekä viitekehyksiä (MSP), että tarkempia menetelmiä hyötyjen johtamiseen, kuten Benefit Mapping
    • Strategisessa projektisalkun johtamisessa tärkeimmät valittavat menetelmät liittyvät päätöksentekoon ja sitä myötä investointilaskelmiin ja pisteytysmalleihin

Projektin- ja salkunhallinta osana organisaation toimintaa

Projektin- ja salkunhallinnan menetelmät ovat myös osa tehokkaasti toimivaa organisaatiota. Alla olevaan kuvaan on esimerkinomaisesti liitetty projektijohtamisen osa-alueet kokonaisarkkitehtuuriin.

kokonaisarkkitehtuurivsprojektijohtaminen

Organisaation toiminnassa projektin- ja salkunhallinta liittyvät toiminta-arkkitehtuuriin siis pääsääntöisesti projekti- ja salkunhallintaprosessien ja niihin liittyvän osaamisen kautta. Hyödyntämänsä tietosisällön ja työkalujen osalta projekti- ja salkunhallinta liittyvät myös tieto- ja järjestelmäarkkitehtuuriin.


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi