Kieli Valikko
jättiläiskuva_blogi

Projekti-Instituutin blogi

3.8.2016 6.43

Projektipäällikön kolme avainmittaria

Juuso Äikäs

Projektipäällikkönä sinun on oltava tilanteen tasalla päivittäin. Mittaalla muutamia oikeita asioita, saat melko hyvän tilannekuvan siitä missä mennään. Avainmittareiden (engl. Key Performance Indicator, KPI) avulla pystyt seuraamaan miten projektisi etenee suhteessa suunnitelmaan.
Hyvät KPIt kertovat nopeasti tilanteen ja paljastavat jos on syytä olla huolissaan.

Mittarien suunnittelun parhaat käytännöt:
  • Mittarit kannattaa sopia yhdessä niiden kanssa, jotka projektiin ja sen suunnitteluun osallistuvat
  • Mittarit kannattaa kommunikoida ja hyväksyttää tärkeimmillä sidosryhmillä
  • Mittarien pitää olla tiukasti suhteessa projektin tavoitteisiin
  • Mittareiden pitää olla yksiselitteisiä (Specific)
  • Mittareiden pitää olla mitattavia (Measurable). Kuulostaa yksinkertaiselta, mutta ei sitä välttämättä aina ole

Valittujen mittareiden pitää olla myös relevantteja koko projektin elinkaaren ajan. Projektin vaiheiden aikana kustannukset ja tarvittavien resurssien määrä tyypillisesti vaihtelee. Niinpä kolme avainmittaria voisikin usein olla

  1. Projektin aikataulu - ollaanko suunnitellussa aikataulussa?
  2. Resurssiallokaatio - Onko resursseja yli-/alikuormitettu? Voiko alikuormitetut tehdä samoja tehtäviä kuin ylikuormitetut?
  3. Työvoima- ja muut kustannukset - Pysytäänkö budjetissa?
Näiden kolmen mittarin avulla voit kommunikoida sidosryhmillesi tilannekuvaa projektisi tilasta. Ne myös paljastavat nopeasti missä on ongelmia, joten pääset niitä myös nopeasti korjaamaan.

Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi