Kieli Valikko
jättiläiskuva_blogi

Projekti-Instituutin blogi

10.9.2018 12.29

Projektiryhmä hoitaa hommat

Mika Purola

Projektiryhmä koostuu ihmisistä, jotka tekevät varsinaisen projektityön ja aikaansaavat tuotokset. Projektiroolit -blogisarjan edellisissä kirjoituksissa on käsitelty tärkeitä rooleja: omistajaaohjausryhmän jäseniä ja projektipäällikköä. Tämä arvovaltainen joukkue ei kuitenkaan saisi siirrettyä tekemistä suunnitelmista käytäntöön ilman, että joku sen fyysisesti tekee. Ja mainittu joku on siis ihminen, asiantuntija.

Ammattitaitoisen projektiryhmäläisen rooli ja siinä onnistumisen edellytykset

Ensimmäinen onnistumisen edellytys on asiantuntijuus ja osaaminen. Projektiryhmän jäsenen valinnan perustana täytyy olla se, että 

  • hän osaa työnsä, 
  • hänelle on varattu tarvittava työaika ja 
  • hän on motivoitunut. 

Projektiryhmäläinen osoittaa työssään osaamisalueensa asiantuntijuutta ja käyttäytymisessään soveltuvin osin IPMA:n ICB 4.0 määrittelemiä ihmispätevyyksiä. ICB käsittelee projektipäällikön pätevyyksiä, mutta ainakin itsetuntemus ja itsensä johtaminen, henkilökohtainen rehellisyys ja luotettavuus, henkilökohtainen viestintä, suhteet ja sitoutuminen, ryhmätyö, ristiriitojen ja kriisien käsittely, neuvottelu ja tulossuuntautuneisuus kuuluvat myös osaavan projektiryhmäläisen henkilökohtaisiin ihmispätevyyksiin. Näistä kerrotaan lisää Teppo Nurmisen blogissa.

Projektiryhmäläinen yhdessä projektipäällikön ja muiden asiantuntijoiden kanssa osallistuu projektikokonaisuuden suunnitteluun ja seurantaan.  Suunnitteluvaiheessa hän auttaa projektipäällikköä tekemään suunnitelmista toteuttamiskelpoisia omaa asiantuntemustaan käyttäen. Toteutusvaiheessa asiantuntija raportoi proaktiivisesti itselleen osoitettujen tehtävien etenemisestä, ja ehdottaa tarvittaessa parempia tapoja suorittaa niitä ja mahdollisia muutoksia projektin toteutukseen. Lisäksi hän osallistuu tehtäviinsä liittyvien riskien tunnistamiseen ja analysointiin.

Projektiryhmän jäsenet ovat projektipäällikön työnjohdon alaisuudessa projektin ajan. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että projektipäällikkö toimisi perinteisenä työnjohtajana. Projektipäällikkö ei ehdi, eikä hänellä todennäköisesti ole osaamistakaan tehdä itse kaikkia tehtäviä, saati valvoa niiden suorittamista. Peruslähtökohta on, että asiantuntija itse suunnittelee ja toteuttaa projektipäällikön antamat, projektisuunnitelman mukaiset tehtävät. Hän vastaa projektiryhmässä lupaamistaan töistä ja laatii tehtäväänsä liittyvät asiakirjat ja raportit. Projektiryhmäläisen vastuulla on heti omatoimisesti ilmoittaa projektipäällikölle (tai tehtävän vastuuhenkilölle) kaikista tehtävän toteuttamiseen vaikuttavista poikkeamista

Projektiryhmäläinen vastaa omasta käyttäytymisestään ja sitä kautta osaltaan ryhmän motivaatiosta ja yhteishengestä. Tässä palataan taas ICB 4.0 ihmispätevyyksiin ja niiden soveltamiseen myös projektiryhmäläisiin. Ryhmässä jokainen käyttää valtaa ja muokkaa omalta osaltaan ilmapiiriä tekemisillään ja tekemättä jättämisillään. Kaikki sanottu tai sanomatta jätetty muokkaa ryhmän todellisuutta. On helppoa ”keksiä jokaiseen ratkaisuun ongelma”, mutta projekti tarvitsee onnistuakseen positiivista yhteen hiileen puhaltamista. Tämä on jokaisen projektiin osallistuvan asiantuntijan vastuulla ja eräs avain projektin onnistumiseksi.


Yksilön pätevyydet (ICB 4.0) -teoksen voit ladata itsellesi Projektiyhdistyksen sivuilta


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi

Ei kommentteja