Kieli Valikko
jättiläiskuva_blogi

Projekti-Instituutin blogi

10.3.2016 12.33

Saanko aikaan aikaansaamista?

Teppo Nurminen

Samalla tavalla kuin jotkut ihmiset ovat mielestään jo täysin valmiita, voi kokonainen organisaatiokin kokea samoin. Jos kaikki tuntuisi juuri nyt toimivan kohtalaisen hyvin, saattaa syntyä illuusio siitä, ettei mitään jatkossakaan kannata pyrkiä suuremmalti muuttelemaan. Jos mitään ei tarvitse muuttaa, keskitason päälliköt pystyvät pitämään prosessit käynnissä ihan keskenään. Ajatusketjua ei yleensä viedä tämän pidemmälle, sillä seuraava (kiusallinen) päätelmä olisi, että jos mitään ei koskaan tarvitse muuttaa, ei tarvita myöskään johtajia. 

Käytännössä organisaatioissa kuitenkin on johtajia, ja johtajien tehtävä on siis saada aikaan muutosta. Seuraavassa pyrin kuvaamaan koko aikaansaamisen ketjun mahdollisimman tiiviissä muodossa.

Jos organisaatio vastoin alun esimerkkiä ymmärtää, ettei se koskaan voi olla valmis, saattaa se onnistua pysymään jatkuvassa muutoksessa mukana. Muutokset saadaan aikaan projekteilla, ja kääntäen on jokaisen projektin tuotettava jokin muutos nykyiseen. Mikäli tilanne projektin jälkeen on suurin piirtein sama kuin ennen sitä, on projekti turha.

Projektipäällikkönä tai projektin omistajana toimiminen ei siis ole pelkkää manageerausta – eli asioiden käynnissä pitämistä – vaan johtamista, muutoksen johtamista.

Mutta mitä tarkkaan ottaen on johtaminen? Erään käyttämäni määritelmän mukaan johtaminen on tavoitteellista vuorovaikutusta. Johtaminen on siis aivan tavallista ihmisten kanssa keskustelua, mutta jos johdan jotain, tulee puheestani ja teoistani ainakin hetkittäin ilmetä jokin selkeä tavoite. Tavoitteeni minun tulee pitää avoimesti esillä, sillä muuten en harjoita johtamista, vaan manipulointia. Tavoitteeni tulee myös vaikuttaa jollain tavalla mielekkäältä ja kaikkia hyödyttävältä.

Tavallaan ihan selkeää, eikö? Vaikein rasti on kuitenkin vielä edessä. Se, että johtajalla on tavoite, ei muutu aikaansaamiseksi, mikäli tavoite ei tule yhteiseksi. Koska projektipäälliköllä ei normaalisti ole esimiesvaltaa ryhmäänsä nähden, nousee taito saada ihmiset itse haluamaan olla mukana hänen ehkä tärkeimmäksi taidokseen.  

”-Aikaansaaminen alkaa silloin, kun jokainen saa jotain, jota tarvitsee”

Loogisesti seuraava kysymys on se, miten sitten saan ihmiset haluamaan tehdä sitä, mikä joka tapauksessa pitäisi tehdä. Tehtävän vaikeusastetta lisää se, että eri ihmiset motivoituvat eri asioista. Johtajan on ensin ymmärrettävä, mitkä tarpeista ovat kaikilla ihmisillä samat, ja mitkä erilaisia eri yksilöiden välillä.

Aikaansaaminen alkaa silloin, kun jokainen saa jotain, jota tarvitsee. Joku tarvitsee yksilöhaasteita, joku enemmän ryhmässä tekemistä. Joku haluaa oppia jatkuvasti uutta, joku ehkä pyrkii kehittymään yhdessä asiassa maailman parhaaksi. Joku arvostaa vain tavoitteeseen pääsyä, toinen taas koko matkaa. Vaatii taitoa tunnistaa ihmisten eroavaisuudet, eikä se ole mahdollista ilman ihmisten tuntemista. Lisäksi jokainen tarvitsee arvostusta, henkistä turvallisuutta, yhteenkuuluvuutta ja mahdollisuutta toteuttaa itseään.

Törmäämme siis jälleen vuorovaikutuksen tärkeyteen, ja onnistumisen sanelee paitsi vuorovaikutuksen määrä, myös sen laatu. Pelkällä istumisella ja kirjoittamisella emme onnistu, vaan kirjoittamisen tulee muuttua puhumiseksi, puhumisen keskusteluksi, keskustelun dialogiksi ja dialogin yhteisymmärrykseksi. Sen jälkeen meillä on olemassa aikaansaamisen edellytykset.

Jos aikaansaaminen kiinnostaa, tule tutkimaan itseäsi ja ihmisen motivoitumisen saloja Peili-profiilein höystettyyn Projektitiimin johtaminen – valmennukseeni 26.-27.4.2016!

 

Teppo Nurminen 

Kirjoittaja on Suomen Projekti-Instituutti Oy:n toimitusjohtaja. Hän toimii myös johtamisvalmentajana ja projektikonsulttina eri toimialoilla teollisuudesta taiteeseen.


Palaa otsikoihin | 1 Kommentti | Kommentoi