Kieli Valikko
jättiläiskuva_blogi

Projekti-Instituutin blogi

12.3.2015 9.02

Tiivistyykö tyhmyys projekteissa?

Mirkka Lyytikäinen

Olet varmaan kuullut sanonnan ”Joukossa tyhmyys tiivistyy”? Toisaalta monet näkökulmat puoltavat myös ryhmässä toimimisen etuja yksin toimimista vastaan. Miten on projekteissa?

Olet varmaan kuullut sanonnan ”Joukossa tyhmyys tiivistyy”? Tällä tarkoitetaan yleensä sitä, että ollessaan joukossa tulee joskus tehtyä sellaisia tyhmyyksiä, joihin ei yksin ollessaan ehkä syyllistyisi. Toisaalta monet näkökulmat puoltavat myös ryhmässä toimimisen etuja yksin toimimista vastaan. Näitä etuja ovat mm. suuremman asiantuntijuuden ja laajemman näkökulman saaminen mukaan sekä virheiden mahdollisuuden pieneneminen. Googlettamalla löytyy argumentteja ja erilaisia tutkimuksia sekä yksilö- että ryhmätyöskentelyn puolesta ja vastaan.

Aloin pohtia tätä dilemmaa projektien näkökulmasta luettuani Tekniikka&Talous-lehdessä julkaistun tutkimuksen ”Mieltymys tasa-arvoon saa meidät tekemään huonoja päätöksiä”. Tutkimuksen keskeisenä löydöksenä oli, että kulttuurista riippumatta taipumuksemme tehdä päätöksiä tasa-arvoisesti ottamatta huomioon osaamiseroja tekee meistä ihmisistä huonompia päätöksentekijöitä ryhmässä. Huomionarvoista tässä tutkimuksessa on kuitenkin vielä se, että ryhmällä tarkoitetaan tässä yhteydessä kahta henkilöä, koska koehenkilöt jaettiin tutkimustilanteissa pareihin. Tutkimusta ei varmaankaan voi yleistää tämän perusteella koskemaan suurempia ryhmiä.

Googlattuani asiaa hieman lisää törmäsin nimittäin myös tutkimukseen, jossa tiimityön hyötyjen todettiin olevan kiistattomia vasta 3-5 henkilön ryhmissä. Parityöskentelyssä vastaavaa eroa ei vielä huomattu yksilötyöskentelyyn verrattuna.

Palataan tässä kohtaa takaisin alkuperäisen pohdintani aiheeseen eli projekteihin liittyvään päätöksentekoon. Projekti työmuotona on luonnollisesti ryhmätyötä, muutenhan kyseessä ei olisi projekti. Yleensä projektiorganisaatio myös koostuu useammasta kuin kahdesta henkilöstä. Projekteihin liittyvä päätöksenteko on jaettu toisaalta projektin omistajalle (joka on vastuussa projektin hyötyjen toteutumisesta) ja toisaalta projektipäällikölle (joka on vastuussa, että projekti saa aikaan halutun tuotoksen määritellyssä aikataulussa ja budjetissa).

Asiakkaan projektitoimintaa ja projektien rooleja määriteltäessä korostan aina projektin omistajan roolia ja sen tärkeyttä. Tämä tarkoittaa pääpiirteissään sitä, että jokaisessa projektissa tulisi olla selkeästi yksi omistaja, jonka vastuulla on projektin (liiketoiminta)hyötyjen saavuttaminen ja sitä kautta myös lopullinen päätöksentekovalta projektia koskevien päätösten osalta (projektille annettujen valtuuksien rajoissa). Jos projektissa ei ole nimettyä vastuuhenkilöä, vaan vastuu päätöksenteosta on jaettu kollektiivisesti projektin ohjausryhmälle, kukaan ei todellisuudessa ota vastuuta projektin hyötyjen saavuttamisesta ja niinollen ne jäävät helpommin saavuttamatta tai ainakaan kukaan ei myöhemmin vaadi, että hyötyjen toteutumista arvioidaan pidemmällä tähtäimellä. Samoin on projektipäällikön kohdalla. Projektissa tulisi olla vain yksi nimetty projektipäällikkö, jolla on vastuu ”projektikolmion” tavoitteiden saavuttamisesta. Luonnollisesti projektin omistaja ja projektipäällikkö eivät kuitenkaan toimi projektissa yksin. Projektin omistajalla on tukenaan projektin ohjausryhmä ja projektipäälliköllä tukenaan projektiryhmä.

Edellisten tutkimusten valossa projekteissa siis hyödynnetään sekä yksilön päätöksenteon parhaita että ryhmätyöskentelyn parhaita puolia. Lopullinen päätösvalta projekteissa on yksittäisillä henkilöillä, mutta päätöksenteossa otetaan huomioon myös ryhmän mielipide ja siten laajempi näkökulma ja asiantuntemus. Voidaanko siis sanoa, että tyhmyys ei tiivisty projekteissa?

Mirkka Lyytikäinen toimii Suomen Projekti-Instituutissa Projektijohtamisen konsulttina.


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi