Kieli Valikko
jättiläiskuva_blogi

Projekti-Instituutin blogi

27.2.2018 13.46

Vinkit IPMA C-sertifioitujalle ja sertifikaatin uusijalle

Meiltä kysytään usein IPMA C-sertifikaatin kokemusvaatimuksista sekä tietysti itse sertifiointiprosessista, eli kokeesta, ryhmätyöstä ja haastattelusta. Näiden lisäksi on kuitenkin hyvä tiedostaa, että jo hakuprosessi on oma, aikaa ja valmistautumista vaativa työvaiheensa. Olemme siksi koonneet hakuvaiheeseen liittyviä vinkkejä ja tietoa.

Aluksi: 4 vinkkiä valmistautumiseen

 1. Ymmärrä pätevyytesi osa-alueet ja varaudu todistamaan osaamisesi.  Hakemuksen kysymysten ymmärtäminen vaatii terminologian tuntemusta ja kulloinkin kyseessä olevan asiayhteyden hahmottamista. Ennen kuin aloitat, lue siis Yksilön pätevyydet -opas, joka on IPMA Competence Baselinesta suomennettu 150 sivun mittainen osio. Voit ladata sen PDF:nä täältä.
 2. Kerää kaikki mahdollinen data johtamistasi projekteista – tulet tarvitsemaan niitä projektien vaativuuksien arvioinnissa.
 3. Ylläpidä listaa lukemistasi kirjoista, käymistäsi tapahtumista, koulutuksista ym., joilla voit todistaa kehittäneesi osaamistasi.
 4. Varaa hakuprosessiin riittävästi aikaa – mahdollisesti jopa useita päiviä.

Kuten rivien välistä voit lukea, kannattaa projektidatan kerääminen ja osaamisen kehittämisen dokumentointi aloittaa heti, kun tiedät joskus haluavasi sertifioitua, vaikka sen aika ei olisikaan vielä. Saattaa nimittäin olla haasteellista kaivaa dokumentaatiota menneistä projekteista, erityisesti jos olet vaikkapa ehtinyt vaihtaa työnantajaa!

shutterstock_191168789

C-tason hakemuksen rakenne

IPMA C-tason hakemukseen kuuluu hakemusdokumentin lisäksi CV, itsearviointi sekä yhteenvetoraportti projekt(e)ista vaativuustietoineen.

Hakemuksen tiedot

 • Hakijan nimi ja yhteystiedot
 • Koulutus:
  • Peruskoulutus
  • Ammatillinen koulutus
 • Projektikokemus:
  • Projektin nimi ja asiakas
  • Oma rooli
  • Oma johtamispanos
  • Kokonaiskesto ja budjetti
  • Projektin vaiheet ja niiden ajoitus
  • Resurssit
  • Lyhyt kuvaus tavoitteista ja sisällöstä
 • Kaksi referenssihenkilöä yhteystietoineen

CV

Vapaamuotoinen, josta käy ilmi mm. työhistoria.

Itsearviointi

Asteikolla 1-5 hakijan tietämys sekä taidot ja kyvyt pätevyyselementeittäin.

Yhteenvetoraportti

Yhteenvetoraportti projektista, joka parhaiten antaa kuvan projekteista joiden projektipäällikkönä hakija on toiminut (tai useammasta projektista, mikäli tarpeellista riittävän kokemuksen osoittamiseksi):

 • Organisaatiotiedot
  • Toimiala
  • Tehtävä
  • Projektityyppi
  • Projektinjohtamisen ohjeet ja prosessit
 • Hakijan rooli
  • Asema esitettynä organisaatiokaaviossa
  • Vastuualue, yhteenveto hakijan käyttämistä projektinjohtamisen menettelytavoista sekä liittymistä sisäisiin ja ulkoisiin sidosryhmiin.
 • Yhteenveto projektista organisaation ja sidosryhmien kannalta
 • Vaativuustiedot: Jokaisesta projektista hakija vastaa vaativuuden mittarikohtaisiin kysymyksiin.

Kaikkiin osioihin sekä seruaaviin vaiheisiin löytyy tarkempi ohjeistus ja lomakkeet PRY:n sivuilta: https://www.pry.fi/ipma-sertifiointi/ipma-henkilosertifiointi_4.0/ipma_level_c_4.0

Kun hakemus on käsitelty ja kelpoisuutesi sertifiointiin varmistettu, voit ilmoittautua kokeeseen ja ryhmätyöpäivään. Kokeeseen on myös syytä valmistautua huolellisesti ja harkita preppausvalmennusta. Lue täältä, miksi!

Lisäksi IPMA C -kandidaatin ohjeissa mainittujen kirjojen, tai ainakin jonkun niistä, lukeminen on erittäin suositeltavaa.

Uusinta

Sertifikaatin uusinta on ajankohtainen, kun viisi vuotta on kulunut ensisertifioinnista. Sertifikaatin haltija on vastuussa sertifikaatin uusintaprosessin käynnistämisestä lähettämällä uusintahakemuksen viimeistään kuuden kuukauden kuluessa sertifikaatin vanhenemisesta. PRY muistuttaa uusimisesta rekisterissään olevaan sähköpostiin sekä tekstiviestitse.

Uusintahakemus sisältää samat elementit kuin ensisertifioinnissa. Uusinnassa vaaditaan näyttö vähintään 30 kuukauden käytännön kokemuksesta viiden vuoden ajalta. Lisäksi vaaditaan osoitusta itsensä kehittämisestä vähintään 35 tunnin verran vuosittain sitten viimeisen (uudelleen)sertifioinnin.

Mitä hyötyä sertifioitumisesta?

Homma ei siis hoidu ihan käden käänteessä, mutta läpihuutojuttu sen ei ole tarkoituskaan olla. IPMA-sertifikaatti on kansainvälisesti tunnettu tunnustus projektijohtamisen pätevyydestä, ja monessa tapauksessa se auttaa uralla menestymisessä ja etenemisessä. Saat prosessin aikana palautetta osaamisestasi ja kehittämiskohteistasi. Organisaation näkökulmasta sertifioitu projektiosaaminen on myös kilpailutekijä kansainvälisillä markkinoilla.


Kirjoituksessa on lainattu PRY:n (Projektiyhdistys ry) materiaaleja. PRY on IPMA-sertifioinneista vastaava taho Suomessa.

Projekti-Instituutin koulutuskalenterista löytyy runsaasti IPMA C -preppausvalmennuksia eri paikkakunnilla ja verkossa.

Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi