Kieli Valikko
 
 

Microsoft Project 2013/2016 -perusteet

21. - 22.5.2019

Viimeinen ilmoittautumispäivä 7.5.2019
Perustiedot
Koulutuspaikka
Kongressikeskus Taitotalo, Helsinki
Valmennuksen taso
Valmennukset aloitteleville projektipäälliköille ja projektityöskentelystä kiinnostuneille
Syventävää oppia projektipäälliköille
Kokeneille projektipäälliköille
Kuvaus

Kenelle?

  • Projektipäälliköille
  • Osaprojektien vastuuhenkilöille
  • Projektikoordinaattoreille, -insinööreille, -suunnittelijoille
  • Projektitoimistosta (PMO) vastaaville 
  • Salkun hoitajille (Portfolio Managers)
Valmennus soveltuu Microsoft Project 2013/2016 Standard ja Professional -versioiden käyttäjille. Valmennus ei sisällä Microsoft Project Server -ominaisuuksia.

Tavoitteet ja hyödyt

Projektipäällikön ammattitaidon ydinosaamista on projektin aikataulun hallinta. Aikataululaskennan ymmärtäminen ja sen tuomien mahdollisuuksien hyödyntäminen ovat projektin onnistumisen avaintekijöitä. Aikataulun kautta ohjataan projektia ja hallitaan resurssien käyttöä. Aikataulun hallinnalla vaikutetaan myös suoraan projektin kustannuksiin ja saadaan parempi näkyvyys projektin etenemiseen ja ennusteisiin. Aikataulun hallinta on oleellista projektin vaiheistuksesta ja työtavoista riippumatta; myös ketteriä toteutusmalleja käytettäessä. Opit myös miten voit seurata ja ohjata useita projekteja moniprojektiympäristössä.

Valmennus keskittyy projektien hallinnan kulmakiviin: aikataulun, tuotosten ja kustannusten suunnitteluun, seurantaan ja toteutuksen ohjaukseen Project-ohjelmalla. Panosta omaan osaamiseesi ja Project-ohjelman oppimiseen! Saat ohjelmasta nopeammin hyötyjä ja säästät aikaasi, kun työkalun perusteet ovat hallussa. Samalla kehityt projektiammattilaisena ja autat projektien onnistumista.

Työskentelytavat

Työskentely painottuu ohjelman kanssa työskentelyyn projektia suunniteltaessa ja toteutettaessa. Esimerkkien ja keskustelujen kautta haetaan kullekin projektille sopivaa lähestymistapaa sekä kerrataan olennaiset parhaat käytännöt projektin johtamisessa.

Valmennuspäivien aikana tehdään harjoituksia, jotka havainnollistavat opetettavia asioita. Oma tietokone kannattaa ottaa mukaan valmennuspäiviin. Tarkista että koneessasi on MS Project 2013/2016 joko Standard tai Professional -versio. Oma tietokone tai ohjelmisto ei ole edellytys valmennukseen osallistumiselle.

Suositeltava lähtötaso

Valmennuspäiviin osallistujilta odotetaan Windows-ohjelmien peruskäyttötaitoa. Perustiedot projektinhallinnasta helpottavat asioiden omaksumista. 
Saat valmennuksesta eniten irti, mikäli olet käynyt jonkin perustason projektinhallintavalmennuksen (kuten Projektityön perusteet) tai omaat muuten vastaavat tiedot ja taidot projektijohtamisen peruskäsitteistöstä ja menetelmistä.

Valmentaja

Valmentajana toimii kokenut projektipäällikkö Kirsti Leppämaa. Hänellä on pitkä käytännön työkokemus ICT-projektien johtamisesta eri toimialoilta, sekä toimittajan että asiakkaan puolelta. Hän on suorittanut useita projektin- ja tuotehallinnan sertifikaatteja, mm. IPMA Level C, Certified Scrum Master ja Certified Product Owner. Projektipäällikkötehtävien ohella hän toimii myös IPMA-sertifiointien arvioitsijana.

Hänellä on myös runsaasti kokemusta projektinjohtamisen ja työkaluohjelmien valmentamisesta.
Valmennuksen hinta

1500 € (+ alv)

Jos organisaatiostanne ilmoittautuu:

2 henkilöä / alennus -10% per osallistuja

3-4 henkilöä / alennus -15% per osallistuja


Osallistumalla ansaitset 5 000 Finnair Plus -pistettä!

FINNAIR Plus Logo


Valmennuksen ehdot


Tallenna kalenteritiedosto