Kieli Valikko
 
 

Liiketoimintahyötyjen varmistaminen projekteissa

29.11.2018

Viimeinen ilmoittautumispäivä 15.11.2018
Perustiedot
Koulutuspaikka
Scandic Helsinki Aviacongress, Vantaa
Lisätietoja
toimisto@projekti-instituutti.fi
Valmennuksen taso
Johdon projektivalmennukset
Kuvaus


Tuntuuko sinusta usein, että projektin ja liiketoiminnan tavoitteet eivät liity toisiinsa, tai ainakin niiden varmistaminen ja ohjaaminen projektin eri vaiheissa on hyvin vaikeaa? Puhuvatko projektipäällikkö, ohjausryhmä ja liiketoimintajohto aivan eri asioista, vaikka käyttävätkin tavoite –sanaa? Tässä valmennuksessa opit käyttämään Tavoitetimantti –menetelmää projektinohjauksessa ja yhdistämään keskeiset tavoitteet ja näkökulmat toimivaksi kokonaisuudeksi.


Kenelle?

  • Liiketoimintajohtajat ja –päälliköt, prosessien sekä tuotteiden kehittämisestä vastaavat johtajat ja päälliköt, palvelu- ja tuotejohtajat sekä -päälliköt sekä HR-johto

  • Projektin liiketoimintahyötyjen saavuttamisesta vastaavat, eli projektien liiketoimintaomistajat ja ohjausryhmien jäseninä toimivat

  • Projektipäälliköt, joiden vastuulla on myös projektien liiketoimintahyötyjen arviointi ja ohjaaminenTavoitteet ja hyödyt

Valmennuksessa opitaan konkreettisia työkaluja ja menetelmiä joita osallistujat voivat välittömästi käyttää omissa projekteissaan. Käytännölliset menetelmät johtavat  tarkastelemaan projektin hyötytavoitteita liiketoiminnan ja eri sidosryhmien näkökulmasta,  sekä yhteen sovittamaan ja päättämään projektille realistiset ja ohjattavat tavoitteet. Tavoitteena on myös oppia ymmärtämään tavoitteiden kommunikoinnin merkitys niiden toteuttamisessa. Eri näkökulmat yhdistävänä menetelmänä opitaan Tavoitetimantti, joka auttaa ohjaamaan projektin parhaaseen mahdolliseen liiketoiminnalliseen tulokseen.

Hyötyinä saat

  • hyötytavoitteiden ohjaamista tukevia menetelmiä
  • työkaluja ja keinoja projektin liiketoimintatavoitteiden asettamiseen, ohjaamiseen ja kontrollointiin sekä ennakointia lisääviä johtamismenetelmiä ketteryyden lisäämiseksi
  • konkreettisia esimerkkejä ja tilaisuuden vaihtaa kokemuksia ja hyviä käytäntöjä muiden projektin liiketoimintaomistajien tai ohjausryhmien jäsenien kanssa


Työskentelytavat

Interaktiivisen valmennuksen työskentelymenetelminä ovat kokeneen valmentajan alustukset, keskustelut ja ryhmätyöt.

Valmennukseen osallistuvat saavat ennakkokyselyn ja -tehtävän, joiden mukaan valmennuksen sisällössä huomioidaan osallistujien tarpeet ja toiveet.

Valmennuksessa käsitellään sekä kehitysprojekteja että asiakastoimitusprojekteja, mutta painopiste on kehitysprojekteissa.


Suositeltava lähtötaso

Valmennuksesta hyötyy eniten, jos hallitsee projektinjohtamisen peruskäsitteistön ja osallistujalla on jo kokemusta projektin omistajan tai ohjausryhmän jäsenen roolissa toimimisesta.


Valmennuksen hinta


670 € (+alv)

Jos organisaatiostanne ilmoittautuu:

2 henkilöä / alennus -15% per osallistuja

3-4 henkilöä / alennus -20% per osallistuja


Osallistumalla ansaitset 3 000 Finnair Plus -pistettä!

FINNAIR Plus Logo


Valmennuksen ehdot


Tallenna kalenteritiedosto