Kieli Valikko
 
 

Projektisalkun hallinta

11.4.2019

Viimeinen ilmoittautumispäivä 28.3.2019
Ohjelma

Ohjelma

Aika: 9.00 - 16.30
Tarkempi ohjelma aikatauluineen tulee ilmoittautumisen jälkeen.
Päivään sisältyy aamukahvi, lounas ja iltapäiväkahvi.

Sisältö:

Menestyminen projektiyrityksenä

 • Erilaisia projektiyrityksiä
 • Projektikulttuurin kehittämisen merkitys, osa-alueet ja kriittiset tekijät
 • Projektit osana organisaatiorakennetta ja suhde linjaorganisaatioon

Projektitoiminnan kehittäminen

 • Käsitteet: projekti, hanke, ohjelma, projektisalkku
 • Ohjelmajohtamisen periaatteet
 • Projektimalli on osa johtamisjärjestelmää
 • Projektien haastavuusluokitus
 • Yksittäisten projektien johtamisen kehittäminen projektisalkun hallinnan edellytyksenä

Projektisalkun johtaminen

 • Projektisalkun johtamisen kriittiset tekijät ja kehittäminen
 • Projektien läpinäkyvä päätöksentekoprosessi
 • Projektitietokantojen päivittäminen
 • Projektisalkkuraportoinnin kehittäminen
 • Resurssien hallinta moniprojektitilanteessa
 • Projektien priorisointi
 • Projektien valintatilanteen hallinta ja valintakriteerit
 • Projektien liiketoimintahyötyjen jälkiarviointi
 • Työkalut ja ohjelmistot projektisalkun hallintaan

Projektien omistajuus ja ohjausryhmätyö

 • Projektin omistaja kehittämisen keskiössä
 • Ohjausryhmän rooli, tehtävät ja kokoonpano
Tallenna kalenteritiedosto