Kieli Valikko
 
 

Energia PM Professional

28.2. - 4.5.2018

Viimeinen ilmoittautumispäivä 14.2.2018
Perustiedot
Koulutuspaikka
Pääkaupunkiseutu, tarkentuu myöhemmin
Lisätietoja
virpi.elers@projekti-instituutti.fi
Valmennuksen taso
Syventävää oppia projektipäälliköille
Kokeneille projektipäälliköille
Kuvaus

Energia-alan PM Professional -valmennusohjelma kehittää ammattitaitoisia projektipäälliköitä johtamaan vaativia investointiprojekteja. Valmennusohjelma toteutetaan yhteistyössä Fingrid Oyj:n kanssa.

Lataa esite >>

Tavoitteet

  • Laajentaa ymmärrystä investointiprojektien merkityksestä osana yrityksen strategiaa ja liiketoiminnan kehittämistä
  • Kehittää osallistujien tietämystä projektijohtamisesta ja sen keskeisistä menetelmistä sekä niiden soveltamisesta investointiprojekteihin
  • Kehittää osallistujayritysten projektikulttuuria
  • Kannustaa soveltamaan edistyneitä projektijohtamisen menetelmiä ja työkaluja omiin, todellisiin caseprojekteihin
  • Kehittää kykyä johtaa itseään, projektiryhmiä sekä alihankkijoita ja antaa taitoja kommunikoida eri sidosryhmien kanssa
  • Motivoida osallistujia projektikäytäntöjen hyödyntämiseen ja projektikulttuurin edelleen kehittämiseen
  • Mahdollistaa kokemusten, parhaiden käytäntöjen ja tiedon jakaminen osallistujien kesken
  • Antaa valmiuksia projektipäällikkösertifi kaattien suorittamiseen (esim. IPMA C tai B)

Laajuus ja toteutustapa

Valmennuksessa käydään läpi projektin elinkaaren vaiheet, perehtyen erityisesti projektin suunnitteluun ja ohjaukseen liittyviin, edistyneisiin
menetelmiin. Osallistujat oppivat myös ihmisten johtamiseen ja viestinnän sekä sidosryhmien hallintaan liittyviä taitoja sekä sisäistävät niiden
merkityksen projektin onnistumiselle.

Osallistujat soveltavat oppimaansa omissa projekteissaan sekä valmennusjaksojen ryhmäharjoituksissa että itsenäisesti jaksojen välissä.

Ohjelmaan sisältyy myös

Hinta

Valmennuksen hinta on 4900 €/osallistuja + alv 24%.
Hintaan sisältyy valmennusmateriaalit sekä lounas- ja kahvitarjoilut valmennusjaksoilla.

Jos yrityksestänne osallistuu useampi henkilö, kysy ryhmätarjousta: myynti@projekti-instituutti.fi

Osallistumalla ansaitset 10 000 Finnair Plus -pistettä!
FINNAIR Plus Logo


Ilmoittautuminen ja lisätiedot

Ilmoittaudu 14.2.2018 mennessä: www.projekti-instituutti.fi/energiaPMProf > Ilmoittautuminen

Lisätietoja valmennusohjelmasta:

Virpi Elers: +358 50 3017 549, virpi.elers@projekti-instituutti.fi
Meri Viikari: +358 50 4135 459, meri.viikari@fingrid.fi
Daniel Kuosa: +358 41 5029 680, daniel.kuosa@fingrid.fi


Olemme toteuttaneet kymmeniä asiakasyrityksille räätälöityjä PM ProfessionalⓇ -valmennusohjelmia vuodesta 1990 lähtien. Osallistujat ovat kiitelleet erityisesti käytännönläheistä lähestymistapaa sekä suoraan omaan työhön sovellettavissa olevia menetelmiä. Olemme nähneet projektiosaamisen ja -kulttuurin ja sitä kautta projektien onnistumisen kehittyvän jatkuvasti vuosien mittaan monessa yrityksessä, joissa PM ProfessionalⓇ -valmennusohjelma on otettu osaksi projektipäälliköiden osaamisen kehittämispolkua.

Tallenna kalenteritiedosto