Kieli Valikko
 
 

Investment PM ProfessionalⓇ -valmennusohjelma

12.3. - 8.6.2018

Viimeinen ilmoittautumispäivä 26.2.2018
Perustiedot
Koulutuspaikka
Hotelli Cumulus Resort Airport Congress Center, Vantaa
Lisätietoja
markku.aarni@projekti-instituutti.fi
Valmennuksen taso
Syventävää oppia projektipäälliköille
Kokeneille projektipäälliköille
Kuvaus


”Suomen Projekti-Instituutin valmennuksen valitsin HR-päällikön suosituksesta ja sisällön vuoksi. Tämä valmennus sopi lisäkoulutukseksi työhöni, koska sen painotus on nimenomaan investointiprojekteissa. Mielikuvat ja hyödyt täsmentyvät lisää myöhemmin, mutta tuoreeltaan kokemukset ovat myönteiset. Aiheita käytiin reippaasti läpi ja esiteltiin useita erittäin käyttökelpoisia työkaluja, joita voin hyödyntää päivittäisessä työssäni. Parasta opiskelussa oli huomata, että vaikka osallistujat olivat kokonaan eri toimialoilta, projektityössä on paljon yhteneväisyyttä ja ihmiset pystyivät työskentelemään yhdessä case-projektien parissa yhteisin työmenetelmin. Kouluttajat olivat selvästi asiantuntevia ja he osasivat kertoa asioista selkeästi. Erityisen mielenkiintoisena pidin Peili-käyttäymisprofiiliin tutustumista ja oppeja vuorovaikutuksesta, ja siitä miten projektipäällikkö johtaa ihmisiä.”

Kari Aaltonen, Projektipäällikkö, Wipak Oy


Lataa Investment PM Professional -esite


Investointiprojektipäälliköiden PM ProfessionalⓇ -valmennusohjelma kehittää ammattitaitoisia ja ammattimaisesti toimivia projektipäälliköitä johtamaan vaativia investointiprojekteja. Olipa kyseessä energia- tai rakennussektori, prosessi- tai valmistava teollisuus ja investointiprojektien onnistuminen on tärkeää, PM ProfessionalⓇ -ohjelma auttaa onnistumaan.

Ohjelma on tarkoitettu projektipäälliköille, joilla on jo perustiedot ja kokemusta projektien johtamisesta ja ovat motivoituneita kehittämään itseään.

Osallistujat oppivat konkreettisia tietoja ja taitoja investointiprojektin menestyksekkääseen johtamiseen. Valmennuksessa käydään läpi projektin elinkaaren vaiheet ja opitaan erityisesti projektin suunnitteluun ja ohjaukseen liittyviä syventäviä menetelmiä. Osallistujat oppivat myös ihmisten johtamiseen ja viestinnän sekä sidosryhmien hallintaan liittyviä taitoja sekä sisäistävät niiden merkityksen projektin onnistumiselle. Valmennuskonsepti perustuu projektinjohtamisen soveltamiseen osallistujien omissa todellisissa projekteissa sekä valmennusjaksoilla että itsenäisesti niiden välissä. Ohjelma ja harjoitukset tukevat IPMA C -sertifiointiin valmistautumista.

Tähän investointiprojektien päälliköille kohdennettuun valmennusohjelmaan voi osallistua joko yksin tai samaa organisaatiota edustavana pöytäkuntana. Kun samasta organisaatiosta osallistuu useampi projektipäällikkö tai projektipäällikkönä oman työn ohella toimiva asiantuntija, voivat he valmennuksen aikana työstää omaa projektiaan yhdessä. Ryhmänä myös laajempi projektikulttuurin kehittämisen ideointi ja käytäntöön vienti on tuloksellisempaa.

Kun samaan valmennukseen osallistuu projektipäälliköitä myös muista yrityksistä, tarjoutuu mahdollisuus vaihtaa ajatuksia ja käytäntöjä sekä verkostoitua. Samaa toimialaa edustavilla osallistujaorganisaatioilla on yhteisiä mielenkiinnon kohteita ja samankaltaiset lähtökohdat projektitoiminnan kehittämiselle, mikä varmistaa, että valmennuksen keskustelut ja ryhmätyöt ovat mahdollisimman antoisia.


Tavoitteet

  • laajentaa projektipäälliköiden tietämystä ja käytännön osaamista projektien onnistumisen varmistamiseksi
  • valmistaa osallistujat johtamaan entistä haastavampia projekteja
  • kehittää osallistujayritysten projektikulttuuria
  • kehittää projektijohtamisessa tarvittavia ihmisten johtamis- ja kommunikointivalmiuksia
  • tarjota osallistujille mahdollisuus jakaa osaamista, kokemuksia ja hyviä käytäntöjä sekä verkostoitua
  • tukea IPMA C -sertifiointiin valmistautumista ja antaa valmiuksia johtaa kompleksisia projekteja, joita tarvitaan IPMA B -sertifioinnin näyttönä

Laajuus ja toteutustapa

Valmennusohjelmaan kuuluu noin 2,5 tunnin mittainen orientaatiotilaisuus sekä kahdeksan lähiopiskelupäivää. Lähiopiskelupäivät järjestetään neljänä kahden päivän jaksona.

Lähiopiskelujaksojen välissä osallistujat soveltavat oppimaansa omassa työssään erilaisten tehtävien tuella sekä valmistautuvat seuraavan lähiopiskelujakson aiheisiin. 

Pääkouluttaja ja ohjelmajohtaja tukevat oppimisprosessia koko valmennusohjelman ajan.

Valmennusohjelman toteutuskieli on joko suomi tai englanti. Valmennusmateriaalit ovat englanninkielisiä.

Valmennusohjelma toteutetaan pääkaupunkiseudulla.


Ohjelmaan sisältyy myös

Kirja: Guide to the Project Management Body of Knowledge, (PMI PMBOK® Guide)

Palaute henkilökohtaisesta käyttäytymistyylistä (Peili™ Käyttäytymisprofiili)

 

Hinta

Valmennuksen hinta on 4700 €/osallistuja + alv.

Jos yrityksestänne osallistuu 3 tai useampi projektipäällikkö, pyydä tarjousta: myynti@projekti-instituutti.fi

Valmennusohjelman toteutumisen ehtona on vähintään 8 osallistujaa.

Valmennusohjelman lopullinen sisältö ja räätälöinti tehdään yhdessä valmennukseen osallistuvien yritysten kanssa.

Osallistumalla ansaitset 10 000 Finnair Plus -pistettä!

FINNAIR Plus Logo

 

Lisätietoja ja ilmoittautuminen

Kiinnostuitko investointiprojektipäälliköiden valmennusohjelmasta, tai haluaisitko kuulla toiselle projektityypille tai omalle organisaatiollesi räätälöidystä valmennusohjelmasta? 

Ota yhteyttä: myynti@projekti-instituutti.fi tai Markku Aarni: +358 50 0655 396


Vuodesta 1990 lähtien Suomen Projekti-Instituutti on toteuttanut yli kuusikymmentä asiakasyrityksille räätälöityä PM ProfessionalⓇ -valmennusohjelmaa. Osallistujat ovat kiitelleet erityisesti käytännönläheistä lähestymistapaa sekä suoraan omaan työhön sovellettavissa olevia menetelmiä. Olemme nähneet projektiosaamisen ja -kulttuurin ja sitä kautta projektien onnistumisen kehittyvän jatkuvasti vuosien mittaan monessa yrityksessä, joissa PM ProfessionalⓇ -valmennusohjelma on otettu osaksi projektipäälliköiden osaamisen kehittämispolkua.
Tallenna kalenteritiedosto