Kieli Valikko
 
 

IPMA C -sertifiointivalmennus

12. - 13.2.2019

Viimeinen ilmoittautumispäivä 29.1.2019
Ohjelma

Ohjelma

1. päivä klo 9.00 - 16.30
2. päivä klo 8.30 - 16.00

Lisäksi 2 tunnin online-palaveri jossa käydään läpi harjoituskoe, kotitehtävät ja valmistautumisen kriittiset asiat.

Tarkempi ohjelma aikatauluineen tulee ilmoittautumisen jälkeen.
Päivään sisältyy aamukahvit, lounas ja iltapäiväkahvit.

Sisältö:

Etukäteistehtävät

 • perehtyminen IPMA C –sertifioinnin vaatimuksiin
 • osoitettuun materiaaliin perehtyminen

Projektinjohtamisen viitekehys

 • käsitteet ja projektin elinkaari
 • projektinjohtamisen prosessit ja standardit

Projektin laajuuden hallinta ja projektien ositusmenetelmät

 • laajuuden hallinta aikataulu- ja resurssiohjauksen lähtökohtana
 • osittamisen erilaiset menetelmät
 • ositus aikataulu-, kustannus- ja resurssiohjauksen perustana

Aikataulusuunnittelun menetelmät (toimintaverkot, CPM)

 • aikatauluhallinnan prosessit
 • riippuvuuksien suunnittelu ja toimintaverkkotekniikan soveltaminen – milloin ja miksi?
 • kestojen ja työmäärien arviointi
 • Critical Chain Project Management (E.Goldratt)

Resurssien suunnittelu

 • resurssisuunnitelman laatiminen ja sen merkitys
 • resurssinhallinta moniprojektitilanteessa

Kustannusohjauksen liittäminen aikataulusuunnitteluun

Epävarmuuden hallinta aikatauluohjauksessa

 • aikatauluriskien tunnistaminen ja analysointi
 • riskienhallinnan toimenpiteet

Aikataulujen valvonta ja ohjaus

 • valmiusasteet vai jäljellä oleva kesto
 • edistymän raportointi
 • Tuloksen arvo-menetelmä (Earned Value)
Kotitehtävänä
 • harjoituksia
 • lukuohjeet
 • harjoituskoe
Tallenna kalenteritiedosto