Kieli Valikko
 
 

Verkkovalmennus IPMA C –sertifiointiin osallistuville projektipäälliköille

18.3. - 15.4.2019

Viimeinen ilmoittautumispäivä 4.3.2019
Ohjelma

Ohjelma


1.jakso 18.3.2019 klo 11.30 - 15.30:

 • Avaus ja esittelyt
 • IPMA C –sertifioinnin sisältö ja merkitys projektipäällikön urapolun osana
 • Projektinjohtamisen viitekehys ja projektin elinkaari
 • Projektinjohtamisen standardit ja yhteiset käsitteet
 • Projektin laajuuden hallinta ja projektien ositusmenetelmät
 • Laajuuden hallinta aikataulu- ja resurssiohjauksen lähtökohtana
 • Kohde- ja vaiheosituksen erilaiset menetelmät
 • Osituksesta tehtäväluetteloksi
 • Aikatauluhallinnan prosessit ja menetelmät, johdanto
 • Välityöskentely: omatoimista harjoittelua ja lukemista ohjeistuksen mukaisesti

2. jakso 25.3.2019  klo 11.30 - 15.30:

 • Aikataulusuunnittelun menetelmät (toimintaverkot, CPM)
 • Riippuvuuksien suunnittelu ja toimintaverkkotekniikan soveltaminen
 • Kestojen ja työmäärien arviointi
 • Critical Chain Project Management (E. Goldratt)
 • Resurssien suunnittelu
 • Resurssisuunnitelman laatiminen ja sen merkitys
 • Resurssihallinta moniprojektitilanteessa
 • Kustannusohjauksen liittäminen aikataulusuunnitteluun
 • Epävarmuuden hallinta projektin ohjauksessa 
3. jakso 1.4.2019 klo 11.30 - 15.30:

 • Riskien hallinnan perusteet
 • Riskien tunnistaminen ja analysointi
 • Riskienhallinnan toimenpiteet
 • Aikataulujen valvonta ja ohjaus
 • Valmiusasteet vai jäljellä oleva kesto?
 • Edistymän arviointi
 • Tuloksen arvo (earned value) –menetelmä

4. jakso 15.4.2019 klo 11.30 - 13.30:

 • Harjoituskokeen purku
 • Kysymykset
 • Sertifiointiin valmistautuminen
 • Loppukeskustelu ja yhteenveto 


Tallenna kalenteritiedosto