Kieli Valikko
 
 

Projektisalkun hallinta

11.4.2019

Viimeinen ilmoittautumispäivä 28.3.2019
Perustiedot
Koulutuspaikka
Scandic Helsinki Aviacongress, Vantaa
Lisätietoja
toimisto@projekti-instituutti.fi
Valmennuksen taso
Johdon projektivalmennukset
Kuvaus


Kenelle?

  • Projektisalkun johtamisesta ja kehittämisestä vastaaville johdon edustajille ja asiantuntijoille
  • Salkun hoitajille (Portfolio Managers)
  • Projektitoimistosta (PMO) vastaaville
  • Projektien omistajille
  • Ohjausryhmien jäsenille

Tavoitteet ja hyödyt

Valmennuksen avulla opit kehittämään strategista ja liiketoimintalähtöistä projektisalkun johtamista ja hallintaa omassa organisaatiossasi. Opit luomaan perustat MYÖS ketterän ja Leanin johtamisen periaatteita soveltavan projektisalkunjohtamismallin kehittämiseen. Ymmärrät miten oman organsiaation tavoitteet tulee asettaa ja kehittämisessä edetä(än) projektisalkunhallinnan kypsyystasoja hyödyntäen. Opit parantamaan projektisalkun, ohjelmien ja projektien johtamiseen liittyvien roolien keskinäistä vuorovaikutusta ja käytännön hallintomallia (governance). Valmennuksessa huomioidaan myös uuden projektisalkunhallinnan ISO standardin ”Project, programme and portfolio management — Guidance on portfolio management” suositukset.

 

Työskentelytavat

Kiinnitämme valmennuksessa projektisalkun johtamisen osaksi koko organisaation johtamisrakennetta ja projektikulttuurin kehittämiskokonaisuutta. Työskentely painottuu asiantuntijaluentojen, esimerkkien, keskuste­lujen ja harjoitusten kautta käytännön johtamis- ja työprosessien hahmottamiseen sekä oman nykytilanteen ja tarvittavien käytännön toimenpiteiden tunnistamiseen, toteutukseen ja käytäntöön vientiin.

 

Suositeltava lähtötaso

Saat valmennuksesta eniten irti, mikäli olet käynyt jonkin perustason projektinhallintavalmennuksen (kuten Projektityön perusteet) tai omaat muuten vastaavat tiedot ja taidot projektijohtamisen peruskäsitteistöstä ja menetelmistä.


Valmennuksen hinta


900 € (+ alv)

Jos organisaatiostanne ilmoittautuu:

2 henkilöä / alennus -10% per osallistuja

3-4 henkilöä / alennus -15% per osallistuja


Osallistumalla ansaitset 3 000 Finnair Plus -pistettä!

FINNAIR Plus Logo


Valmennuksen ehdot


Tallenna kalenteritiedosto