Kieli Valikko
 
 

PRINCE2® Foundation

8. - 9.4.2019

Viimeinen ilmoittautumispäivä 18.3.2019
Ohjelma


Koulutuspäivän aikataulu:
Koulutuspäivän aikataulu on klo 9-17, tentti noin klo 17 alkaen.


Tapahtuman sisältö

PRINCE2 Foundation -kurssi on tiivis, kaksipäiväinen PRINCE2-sertifiointiin tähtäävä workshop-tyyppinen valmennus. Kurssi antaa perustason tietämyksen PRINCE2-projektinhallintaviitekehyksestä ja sen keskeisimmistä elementeistä. Kurssilla käsitellään tarkasti PRINCE2-viitemallin hyödyt, yleisimmät syyt projektien epäonnistumisille sekä projektin elinkaari PRINCE2-mallin mukaisesti.

Kurssilla käsitellään PRINCE2:n prosessimaista lähestymistapaa projektinhallintaan ja kuinka PRINCE2:n elementtejä tulee soveltaa. Valmennuksessa käydään läpi kaikki seitsemän PRINCE2:n prosessia aktiviteetteineen, jotka ovat:

  • Projektin valmistelu (Starting up a project) 
  • Projektin suunnittelu (Initiating a project)
  • Projektin ohjaaminen (Directing a project) 
  • Projektivaiheen kontrollointi (Controlling a stage)
  • Projektituotosten hallinta (Managing product delivery)
  • Projektivaiherajojen hallinta (Managing a stage boundary)
  • Projektin päättäminen (Closing a project)
Kurssilla perehdytään myös PRINCE2:n teemoihin kuten projektin liiketoimintaperuste (Business Case), suunnitelmat, muutoksenhallinta ja organisaatio rooleineen ja vastuineen. 

Tallenna kalenteritiedosto