Kieli Valikko
 
 

PRINCE2® Practitioner

6. - 8.3.2019

Viimeinen ilmoittautumispäivä 20.2.2019
Ohjelma


Koulutuspäivän aikataulu:
Koulutuspäivän aikataulu on klo 9-17.


Ohjelma


1. PÄIVÄ 
Yleiskatsaus aiheeseen
 • Johdanto PRINCE2:een
 • PRINCE2-projektinhallintaviitekehys ylätasolta
 • PRINCE2:n periaatteet
Projektin alkuvalmistelut
 • Projektin valmistelu (Starting up a Project)
 • Projektin ohjaaminen (Directing a Project)
 • Projektin suunnittelu (Initiating a Project)
PRINCE2-teemat
 • Business Case
 • Organisaatio
 • Suunnitelmat
PRINCE2-tekniikat sekä niiden hyödyntäminen projekteissa
 • Tuotospohjainen suunnittelu (Product Based Planning)

2. PÄIVÄ
Ensimmäisen päivän kertaus
Projektin läpivienti
 • Projektivaiheen kontrollointi (Controlling a Stage)
 • Projektituotosten hallinta (Managing Product Delivery)
 • Projektivaiherajojen hallinta (Managing a Stage Boundary)
PRINCE2-tekniikat ja niiden hyödyntäminen projekteissa (jatkuu)
 • Laadunkatselmointitekniikka (Quality Review Technique)
PRINCE2-teemat (jatkuu)
 • Edistyminen
 • Laatu
 • Muutos
 • Riskit
Toisen päivän yhteenveto

3. PÄIVÄ 
Projektin päättäminen
 • Projektin päättäminen (Closing a Project)
PRINCE2-teemat (jatkuu)
Kurssin aiheiden kertaus
Keskustelua
Harjoitustentin läpikäynti

Harjoitustentti tehdään kotitehtävänä kurssin aikana eli siihen tulee varata aikaa kurssipäivien välisinä iltoina.
Tallenna kalenteritiedosto