Kieli Valikko
 
 

Syventävä projektipäällikkövalmennus (2 pv + 2 pv)

7. - 22.5.2019

Viimeinen ilmoittautumispäivä 23.4.2019
Ohjelma


Orientaatio 26.4.2019 klo 12:00-13:30 (netmeeting)

1.jakso 7.-8.5.2019

2.jakso 21.-22.5.2019

Lopetusjakso ja loppuyhteenveto 9.12.2019 klo 12:00-14:00 (netmeeting)

 

Ohjelma

 

Orientaatio: Hyvän projektijohtamisen merkitys ja valmennusohjelman käynnistäminen

Kesto: 1,5h

Paikka: netmeeting

 • Projektinjohtamisen merkitys organisaation liiketoiminnalle
 • Projektipäällikön merkitys, osaaminen, urakehitys, sertifiointi ja tutkintomenettelyt
 • Valmennusohjelman kokonaisuuden esittely
 • Tavoitteet, aikataulu, sisällöt ja työtavat

Soveltamisjakso 1

 • Valmistautuminen 1. lähijaksolle
 • Etukäteistehtäviä
 • Oman projektin projektikuvauksen laatiminen
 • Oman projektin / projektien haasteiden ja toimintaympäristön tunnistaminen

1. Lähijakso: Tarpeesta projektiksi ja projektin suunnittelu

Kesto: 2 päivää

1. päivä klo 9.00 - 16.30
2. päivä klo 8.30 - 16.00
Päivään sisältyy aamukahvit, lounas ja iltapäiväkahvit.

Projektinjohtamisen viitekehys ja käsitteet

 • Projektinohjausmallien merkitys yrityksessä
 • Yhteiset peruskäsitteet ja toimivan projektimallin periaatteet
 • Myynti- ja projektiprosessin linkittäminen projektimallilla
 • Projektien haastavuusluokitus ja vaikutus johtamistoimenpiteisiin
 • Projektipäällikön fasilitointitaidot ja niiden merkitys johtamisessa

Projektin organisointi ja toimintatavat haastavassa projektissa

 • Roolit ja vastuut projektissa
 • Omistajan rooli ja ohjausryhmän merkitys
 • Eri roolien keskinäinen yhteistyö

Projektisuunnitelman laatiminen

 • Projektisuunnitelman merkitys, sisältö ja tarkoitus
 • Projektinjohtamisen tason suunnittelu ja menetelmien valinta
 • Rullaava suunnittelu projektin aikana
 • Osallistava työskentely sidosryhmien kanssa

Projektin laajuudenhallinta

 • Projektin tavoitteen ja laajuuden hallinta sekä projektien ositusmenetelmät
 • Laajuuden hallinta aikataulu- ja resurssiohjauksen lähtökohtana
 • Osittamisen erilaiset menetelmät
 • Alihankintakokonaisuuksien määrittely

Aikataulusuunnittelun menetelmät

 • Aikatauluhallinnan prosessit
 • Toimintaverkkotekniikan soveltaminen ja kriittisen polun hallinta
 • Kestojen ja työmäärien arviointi
 • Aikataulun laatiminen

Case-esitys: Aikataulujen suunnittelu ja hallinta laajassa projektissa

 

Soveltamisjakso 2

 • Seuraavan jakson aiheisiin tutustuminen
 • Edellisellä jaksolla opittujen menetelmien soveltamista
 • Oman oppimisen reflektointi

2. Jakso: Projektin resurssien ja kustannusten hallinta sekä toteutuksen ohjaus

Kesto: 2 päivää

1. päivä klo 9.00 - 16.30
2. päivä klo 8.30 - 16.00
Päivään sisältyy aamukahvit, lounas ja iltapäiväkahvit.

Resurssien ja kustannusten suunnittelu

 • Resurssisuunnitelman laatiminen ja sen merkitys
 • Resurssihallinta moniprojektitilanteessa
 • Resurssien sopiminen esimiesten ja osallistujien sekä alihankkijoiden kanssa
 • Kustannusarviointi ja budjetointi

Projektin seuranta ja ohjaus

 • Edistymän arviointi
 • Kustannusten ohjaus ja kustannusennusteet
 • Tuloksen arvo (earned value) – menetelmä
 • Raportointi
 • Alihankintojen valvonta
 • Muutosten ja lisäysten hallinta sekä claim-management

Case-esitys: Projektin seuranta ja ohjaus laajassa projektissa

Hankintojen hallinta

 • Hankintastrategiat
 • Hankintojen suunnittelu
 • Hankintojen valvonta ja toteutus

Riskien hallinta

 • Riskien hallinnan merkitys ja prosessit
 • Riskien tunnistaminen
 • Riskien analysointi
 • Toimenpidesuunnitelmat
 • Riskien valvonta

Projektin lopettaminen

 • Lopputuloksen viimeistely
 • Käyttöönoton sekä asiakastyytyväisyyden varmistaminen
 • Projektin arviointi ja oppien siirtymisen varmistaminen

Lopetusjakso ja loppuyhteenveto

Paikka: sähköinen oppimisympäristö + 2h netmeeting

 • Projektijohtajana kehittymisen seuraavat askeleet – oman toiminnan suunnittelu
 • Projektipäällikkösertifiointiin valmistautuminen – tehtävien ja harjoituskokeen purku
 • Valmennuksen päättäminen

Tallenna kalenteritiedosto