Kieli Valikko
 
 

Energia PM ProfessionalⓇ -valmennusohjelma energia-alan projektipäälliköille

14.2. - 10.5.2019

Viimeinen ilmoittautumispäivä 31.1.2019
Perustiedot
Koulutuspaikka
Scandic Helsinki Aviacongress, Vantaa
Lisätietoja
markku.aarni@projekti-instituutti.fi
Valmennuksen taso
Syventävää oppia projektipäälliköille
Kokeneille projektipäälliköille
Kuvaus

Lataa valmennusohjelman esite


Keväällä käynnistyy jo neljäs toteutus varta vasten energia-alan projektipäälliköille suunnatusta syventävästä valmennuksesta!

Valmennuksessa käydään läpi projektin elinkaaren vaiheet, perehtyen erityisesti projektin suunnitteluun ja ohjaukseen liittyviin edistyneisiin menetelmiin. Osallistujat oppivat myös ihmisten johtamiseen ja viestinnän sekä sidosryhmien hallintaan liittyviä taitoja sekä sisäistävät niiden merkityksen projektin onnistumiselle.

Ohjelma on tarkoitettu projektipäälliköille, joilla on jo perustiedot ja kokemusta projektien johtamisesta, ja jotka ovat motivoituneita kehittämään itseään. Osallistujat oppivat konkreettisia tietoja ja taitoja energia-alan investointiprojektin menestyksekkääseen johtamiseen. Valmennusryhmään kootaan osallistujat energia-alan projekteja tekevistä yrityksistä. Samaa toimialaa edustavilla yrityksillä on yhteisiä mielenkiinnon kohteita ja samankaltaiset lähtökohdat projektitoiminnan kehittämiselle, mikä varmistaa, että valmennuksen keskustelut ja ryhmätyöt ovat antoisia. Eri yritysten osallistujat pääsevät vaihtamaan kokemuksia keskenään, ja valmennusohjelman aikana syntyvä ammattilaisverkosto tukee projektitoiminnan kehittämisessä valmennuksen jälkeenkin.

Suosittelemme osallistumaan pöytäkuntana: kun samasta organisaatiosta osallistuu esim. 3 - 4 projektipäällikköä tai projektipäällikkönä oman työn ohella toimiva asiantuntijaa, on projektien johtamisen ja laajemminkin yrityksen projektikulttuurin kehittämisen ideointi ja käytäntöön vienti tuloksellisempaa.


Tavoitteet

 • Laajentaa ymmärrystä investointiprojektien merkityksestä osana yrityksen strategiaa ja liiketoiminnan kehittämistä
 • Kehittää osallistujien tietämystä projektijohtamisesta ja sen keskeisistä menetelmistä sekä niiden soveltamisesta investointiprojekteihin
 • Kehittää osallistujayritysten projektikulttuuria
 • Kannustaa soveltamaan edistyneitä projektijohtamisen menetelmiä ja työkaluja omiin, todellisiin caseprojekteihin
 • Kehittää kykyä johtaa itseään, projektiryhmiä sekä alihankkijoita ja antaa taitoja kommunikoida eri sidosryhmien kanssa
 • Motivoida osallistujia projektikäytäntöjen hyödyntämiseen ja projektikulttuurin edelleen kehittämiseen
 • Mahdollistaa kokemusten, parhaiden käytäntöjen ja tiedon jakaminen osallistujien kesken
 • Antaa valmiuksia projektipäällikkösertifikaattien suorittamiseen (esim. IPMA C tai B)


Laajuus ja toteutustapa

 • Valmennusohjelmaan kuuluu noin 2,5 tunnin mittainen orientaatiotilaisuus sekä kahdeksan lähiopiskelupäivää. Lähiopiskelupäivät järjestetään neljänä kahden päivän jaksona.
 • Lähiopiskelujaksojen välissä osallistujat soveltavat oppimaansa omassa työssään erilaisten tehtävien tuella sekä valmistautuvat seuraavan lähiopiskelujakson aiheisiin. 
 • Päävalmentaja ja ohjelmajohtaja tukevat oppimisprosessia koko valmennusohjelman ajan.
 • Valmennuskieli on suomi.
 • Valmennusohjelman toteutumisen ehtona on vähintään 8 osallistujaa.
 • Valmennusohjelman lopullinen sisältö ja räätälöinti tehdään yhdessä valmennukseen osallistuvien yritysten kanssa.


Ohjelmaan sisältyy myös

Kirja: Guide to the Project Management Body of Knowledge, (PMI PMBOK® Guide)

Palaute henkilökohtaisesta käyttäytymistyylistä (Peili™ Käyttäytymisprofiili)

 

Hinta

Valmennuksen hinta on 5600 €/osallistuja + alv. 

Jos organisaatiostanne ilmoittautuu:

2 henkilöä / alennus -10% per osallistuja

3 henkilöä tai enemmän / alennus -15% per osallistuja

Osallistumalla ansaitset 10 000 Finnair Plus -pistettä!

FINNAIR Plus Logo

 

Lisätietoja ja ilmoittautuminen

Kiinnostuitko energia-alan projektipäälliköiden valmennusohjelmasta, tai haluaisitko kuulla toiselle projektityypille tai omalle organisaatiollesi räätälöidystä valmennusohjelmasta? 

Ota yhteyttä: myynti@projekti-instituutti.fi tai Markku Aarni: +358 50 0655 396


Vuodesta 1990 lähtien Suomen Projekti-Instituutti on toteuttanut yli kuusikymmentä asiakasyrityksille räätälöityä PM ProfessionalⓇ -valmennusohjelmaa. Osallistujat ovat kiitelleet erityisesti käytännönläheistä lähestymistapaa sekä suoraan omaan työhön sovellettavissa olevia menetelmiä. Olemme nähneet projektiosaamisen ja -kulttuurin ja sitä kautta projektien onnistumisen kehittyvän jatkuvasti vuosien mittaan monessa yrityksessä, joissa PM Professional -valmennusohjelma on otettu osaksi projektipäälliköiden osaamisen kehittämispolkua.
Tallenna kalenteritiedosto