Kieli Valikko
Projektitoimisto (PMO)

Suomen kattavimmat projektitoiminnan kehittämispalvelut


Projektitoiminnan, -johtamisen ja -kulttuurin kehittämisen viitekehykseksi olemme kehittäneet PM Culture Excellence™ -mallin, johon palvelumme nivoutuvat:

PCE2015FI


Kartoita

Projektikulttuurin kehittämisen ensimmäisen vaihe on nykytilanteen ymmärtäminen sekä tavoitteiden asettaminen. Infocus-arviointipalvelun avulla saat nopeasti kattavan kuvan projektikulttuurisi nykytilasta ja selkeän kehityssuunnitelman, jonka avulla viet projektitoimintasi uudelle tasolle.

Kehitä

Kehittämisvaiheen muodostavat useat yhtäaikaiset kehittämistoimet:

  • Räätälöityjen ja avoimien valmennustemme avulla saat projekteihin osallistuvien henkilöiden osaamisen kuntoon. Osaamisen kehittämisen tehostamiseksi tarjoamme myös coachingia sekä eLearning-palveluita. Projektijohtamisen menetelmäopin lisäksi on tärkeää huolehtia ihmisten johtamisen osaamisesta, Leadershipistä.
  • Projektijohtamisen prosessin kehittäminen ABC Projektijohtamismallin® avulla on tehokas tapa yhtenäistää yksittäisen projektin johtaminen sekä projektisalkun johtaminen. Yhytäaikaisia ohjelmia, projekteja, ketterää kehitystä, pienkehitystä ja kokeiluja johdat yhtenäisesti ja hallitusti AgiLean® -mallin avulla.

Käytä

Kun kehittämistyö alkaa tuottaa tulosta ja näkyy projektitoiminnassa, muista
  • tukea organisaatiota muutoksessa
  • jatkaa hyötyjen toteutumisen seuraamista ja varmistamista
Projektitoiminnan kehittäminen on jatkuvaa työtä ja parhaimillaan ennakoivaa ja proaktiivista. Projektitoiminnan tilaa onkin syytä tarkastella säännöllisesti ja järjestelmällisesti, sekä jälleen suunnitella seuraavia toimenpiteitä tulosten mukaisesti.