Kieli Valikko
ABC ProjektimalliTM

ABC ProjektijohtamismalliTM

Ensimmäinen ABC Projektijohtamismalli syntyi energiayhtiöön, joka kaipasi yhtenäisen projektijohtamisen käytännön organisaatioonsa. Tämän jälkeen projektijohtamismalleja on toimitettu yli viiteenkymmeneen yritykseen ja julkishallinnon organisaatioon.

ABC Projektijohtamismallia on kehitetty aktiivisesti vuodesta 2003. Niinpä nykyversiossaan (4.0) malli toimitetaan ketterän filosofian mukaisesti nk. sprintti-työskentelyn avulla, jopa yhden viikon aikana.

ABC Projektijohtamismallin yleiskäyttöisyyden ansiosta sitä käytetään useilla eri toimialoilla ja toiminnoissa. Toimialalistan kärjessä ovat energia-, ICT- ja teollisuustoimialat, lisäksi merkittävä osuus on julkishallinnolla ja kaupalla ja palveluilla. ABC:n räätälöitävyyden ansiosta sitä käytetään laajasti erityyppisten projektien johtamiseen. kyselytutkimuksemme mukaan sovellusalueet jakaantuvat melko tasaisesti eri projektityyppien (asiakastoimitus, tuotekehitys, tuotannon kehitys, toiminnan kehitys) välillä.

ABC Projektijohtamismallia käytetään laajasti

Vuonna 2014 Projektiyhdistys teki PMO Kyselytutkimuksen, jossa todettiin että ABC Projektijohtamismalli on laajimmin Suomessa käytössä oleva projektijohtamisen menetelmä. ABC mallia käytetään myös kansainvälisesti paljon: se on käytössä yli 80:ssä maassa.

PMO kyselytutkimus 2014
ABC Projektijohtamismalli

  • perustuu kansainvälisiin projektijohtamisen standardeihin (PMBOK, ISO21500)
  • yhtenäistää projektijohtamisen eri tyyppisten projektien välillä
  • kytkee projektit ja strategian
  • sisältää sekä yksittäisen projektin johtamisen että projektisalkun johtamisen
  • skaalautuu projektin vaativuuden/riskialttiuden mukaisesti eli toimii Lean-periaatteen mukaisesti
  • on käytännönläheinen ja selkeä, helppo oppia ja käyttää


ABC Projektimallin käyttäjiä ovat mm.

ABCRefet