Kieli Valikko
Projektijohtamisen perusteet

 ABC Projektijohtamismalli®

Yhtenäinen projektijohtamismalli tuo ryhtiä ja selkeyttä niin yksittäisen projektin johtamiseen kuin projektisalkun hallintaankin. Kun projektit asetetaan, suunnitellaan, raportoidaan ja arvioidaan yhtenäisten käytäntöjen mukaisesti, niistä tulee myös keskenään vertailukelpoisia. Se puolestaan tukee priorisointia, resurssienhallintaa ja tulevien kehitystoimenpiteiden suunnittelua. Lisäksi yhtenäisen mallin tuoman läpinäkyvyyden myötä kaikilla on mahdollisuus tietää mitä on meneillään, ja yhtenäiset käsitteet vähentävät väärinkäsityksiä projekteista puhuttaessa.

Lue lisää yhtenäisen projektijohtamismallin eduista

ABC Projektijohtamismalli pähkinänkuoressa

  • perustuu kansainvälisiin projektijohtamisen standardeihin (PMBOK, ISO21500)
  • yhtenäistää projektijohtamisen eri tyyppisten projektien välillä
  • kytkee projektit ja strategian
  • sisältää sekä yksittäisen projektin johtamisen että projektisalkun johtamisen
  • skaalautuu projektin vaativuuden/riskialttiuden mukaisesti eli toimii Lean-periaatteen mukaisesti. Lue ABC Projektiluokituksesta
  • on käytännönläheinen ja selkeä, helppo oppia ja käyttää
  • toimitetaan ketterän filosofian mukaisesti nk. sprintti-työskentelyn avulla – jopa viikossa, jos olette valmiita!

"Olemme erittäin tyytyväisiä yhteistyöhön Projekti-Instituutin konsulttien kanssa. L&T:n projektimallin räätälöinti yhdessä heidän kanssaan kävi nopeasti ja helposti valmiin työskentelymallin ansiosta. Käyttöönottovaiheessa mallia ei nähty lisäbyrokratiana vaan se ymmärrettiin strategian ja kehityksen ohjausvälineeksi ylintä johtoa myöten."

- Harri Karjalainen, tietohallintojohtaja, Lassila & Tikanoja Oyj

ABC Projektimallin käyttäjiä ovat mm.ABCRefet