Kieli Valikko

ABC Projektiluokitus

Miksi projektit epäonnistuvat? Yleisin syy on, ettei alussa ole riittävän hyvin ymmärretty projektiin liittyviä riskejä. Projektin onnistumisen ja hyötyjen toteutumisen varmistamiseksi riskienhallinta tuleekin aloittaa jo projektin asettamisvaiheessa.

Mitä enemmän riskejä projektiin liittyy, sitä kompleksisempi se on. ABC Projektijohtamismallin keskeinen piirre on projektin kompleksisuusluokitus, jossa pyritään tunnistamaan jokaisesta projektista sen riskialttius eli kompleksisuus sekä strateginen merkittävyys.

Usein projekteja luokitellaan niiden koon mukaan, mutta projektin koko euroissa, kestossa tai työmääränä mitattuna ei välttämättä kerro kaikkea sen haasteellisuudesta. Ison budjetin projekti ei esimerkiksi välttämättä ole kovinkaan haasteellinen johtaa, eikä vaadi yhtä laajaa dokumentointia kuin haasteellisempi projekti. ABC Projektijohtamismallin avulla johdat Lean-periaatteiden mukaisesti, eli karsit pois turhan työn. 

Luokitteluprosessi

ABC Luokittelun lähtökohtana on projektiehdotus tai -idea. Luokittelu tehdään viimeistään projektin valmisteluvaiheessa luokittelulomakkeen avulla. Luokittelulomakkeita voi organisaatiossa olla useita; tyypillisesti ainakin sisäisille projekteille ja asiakastoimitusprojekteille on omansa.

Alla olevassa kuvassa on esitetty luokittelun vaiheet:

Projektinkompleksisuusluokittelu

Luokittelun ja ohjausmallien kehittäminen

Projektijohtamismallin kehitysvaiheessa määritellään sekä projektien kompleksisuusluokittelun kriteerit että eri kompleksisuuskategorioiden (A,B,C) ohjausmallit. Ohjausmalleissa sovitaan kunkin ABC-luokan edellyttämät toimenpiteet, kuten esimerkiksi vaadittava dokumentaatio, projektipäällikön kompetenssi ja johtamiseen käytettävä aika sekä ohjausryhmän kokoonpano.

Lue lisää yhtenäisen projektijohtamismallin hyödyistä