Kieli Valikko

Miksi kannattaa valita ABC Projektijohtamismalli?

ABC Projektijohtamismallin valinta mahdollistaa omalle organisaatiollesi mukautetun projektijohtamismallin käyttöönoton ja jalkautuksen hyvin nopealla aikataululla. Tällöin kehitystyöllä tavoitellut liiketoiminnan hyödyt saavutetaan nopeammin. Lisäksi etuina ovat:
  • Oman organisaatiosi projektijohtamismalliin tulee sisäänrakennetuksi SPI:n yli kahdenkymmenen vuoden ajalta kertyneet kokemukset ja projektijohtamisen parhaat käytännöt
  • Organisaatiosi projektijohtamismalli kytketään osaksi johtamiskäytäntöjä ja mukautetaan organisaation tarpeisiin sekä olemassa oleviin prosesseihin
  • Malli skaalautuu projektien johtamisen haastavuuden mukaan eli haasteellisten projektien onnistuminen varmistetaan riittävillä johtamistoimenpiteillä ja helpoissa, suoraviivaisissa projekteissa vältetään turha byrokratia
  • Saadaan projektijohtamista tukeva työkalupakki käyttöön yhtä aikaa mallin kanssa
  • Varmistetaan organisaatiosi projektijohtamismallin ja -käytäntöjen kehityspolku jo kehityksen aikana
  • Varmuus siitä, että organisaatiollesi mukautettu projektijohtamismalli on yhteensopiva kansainvälisten projektijohtamisen standardien (PMBOK, ISO 21500) kanssa
Lue lisää yhtenäisen projektijohtamismallin hyödyistä