Kieli Valikko
AgiLean

AgiLean™ virtaviivaistaa strategisen kehittämisen

Strategista uusiutumista, tuotteiden tai prosessien kehittämistä, toiminnan jatkuvaa parantamista sekä investointeja joudutaan väistämättä suorittamaan yhtäaikaisesti, päällekkäin ja samoilla resursseilla. Samaan aikaan voi olla käynnissä ohjelmia, projekteja, pysyvillä resursseilla suoritettavaa ketterää tuotantoa, jatkuvaa parantamista, pienkehitystä, nopeita kokeiluja, käytettävyysselvityksiä ja niin edelleen. Miten tällaista kokonaisuutta yleensäkään voi johtaa tehokkaasti?


Ketterää ja Leania kehitystoimintaa

Kun ketterä toimintatapa ja Lean-ajatusmalli tuodaan hybridisalkunhallintaan, saavutetaan monia etuja, kuten esimerkiksi:

  • Nopea konseptointi ja kokeilu organisaation riskinottokyvyn puitteissa ilman raskasta hallinnointia

  • Asiakashyödyn aikaansaaminen joustavilla ja nopeilla muutoksilla

  • Nopeammat hyödyt innovaatio- ja kehityssalkun yhteisellä johtamisella

  • Parempi virtaustehokkuus

  • Tarpeenmukainen panostus johtamiseen ja hallinnointiin   • Kokonaisnäkymä tavoitteiden etenemiseen, tekemisen sisällöstä riippumatta


Suomen Projekti-Instituutin AgiLean™ -malli yhdistää erilaiset kehitystoimenpiteet hallituksi prosessiksi siten, että kehitysaloitteita vertaillaan ja priorisoidaan, ja ja kehitettäväksi valituille aloitteille valitaan tarkoituksenmukaisin johtamis- ja toteutusmalli.

AgiLean™ pähkinänkuoressa


  • AgiLean on strategian toimeenpanon johtamismalli ja hallintotapa

  • AgiLean kattaa ja mahdollistaa erilaiset tavat toteuttaa uudistamista ja kehittämistä

  • Prosessia tukee AgiLean Office: ketterän ja Leanin projektitoiminnan PMO


AgiLean_www-versio